"Dojde k tomu s účinností od 1. ledna 2021, kdy současně v tomto zařízení bude o 34 lůžek snížena kapacita služby domova pro seniory ze současných 182 na 148," informovala ve zprávě zaslané médiím Helena Mráčková z Krajského úřadu Zlínského kraje.

„K této změně dochází z toho důvodu, že pro část současných klientů lukovského zařízení je vhodnější služba domova se zvláštním režimem a celkově narůstá poptávka právě po tomto typu služby, přičemž celkový počet pracovních úvazků zůstane zachován,“ sdělila krajská radní pro sociální záležitosti Michaela Blahová.

Kraj tak vyhovuje žádosti Domova pro seniory Lukov, který se stará i o klienty, u nichž se během pobytu v zařízení projevila Alzheimerova choroba či jiná forma demence, vyžadující zvláštní režim a specifický přístup personálu.

„Tento trend je obecný, a proto i v dalších zařízeních dochází, nebo je plánována změna stávající cílové skupiny,“ uvedla Helena Miklová, vedoucí odboru sociálních věcí krajského úřadu.