Největší změnou má být vznik kruhové křižovatky mezi ulicemi Masarykova a Jaroslava Staši.

„Plán na vybudování kruhové křižovatky by mě velmi zajímal. V těchto místech je totiž také přechod, který hojně využívají děti z Osmé základní školy. Jenže řidiči tu jezdí často velkou rychlostí a přechod za nepřehlednou zatáčkou je nebezpečný," domnívá se Václav Přibík z Malenovic. Podle radnice projekt nespí a pracuje se na něm. Nyní už je vydáno územní rozhodnutí.

„Věříme, že letos získáme i stavební povolení. Následně bude probíhat volba zhotovitele a zajištění financování. Předmětná akce je však velmi komplikovaná jak po technické, tak i majetkové stránce. Práce by se tak mohly zahájit v průběhu příštího roku," uvedl Leopold Bednařík, vedoucí odboru realizace investičních akcí. Kromě nové kruhové křižovatky se projekt zaměří také na vznik bezpečnějších přechodů pro chodce.