Zlínské Muzeum jihovýchodní Moravy vystřídalo na začátku prázdnin své vedení

Po neúspěšném výběrovém řízení na pozici ředitele muzea, ze které nevyšel vítězně ani jeden ze sedmi kandidátů, oslovil čtyřiasedmdesá­tiletého Sobka sám zřizovatel této příspěvkové organizace Zlínský kraj.

„Důvěra nejvyšších představitelů kraje pro mne byla výzvou i motivací pro mé rozhodnutí přijmout vedoucí post v Muzeum Jihovýchodní Moravy,“ svěřil se Sobek v rozhovoru pro Deník. Převzal tím podle svých slov nejen velkou odpovědnost za řízení instituce, ale i za náročný strategický úkol přemístění a převedení sídla muzea do nově budovaného Krajského kulturního a vzdělávacího centra. To by mělo do tří let vzniknout ve 14. a 15. budově v bývalém baťovském areálu.

Novou osobu na post hlavní představitele této instituce začalo vedení Zlínského kraje hledat po té, co její současný hlavní představitel Ivan Plánka oznámil počátkem letošního roku svůj odchod do důchodu. Sobek by však měl na postu ředitele muzea setrvat jen po omezený čas.

„Do funkce byl jmenován na dobu určitou s účinností od 1. července 2010 do 30. června 2012. Až bude muzeu spolu s galerií a knihovnou pohromadě v novém centru, připravíme nové výběrové řízení na pozici člověka, který všechny tyto instituce zaštítí,“ vysvětlil hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.

První kroky nového ředitele zlínského muzea spočívaly podle jeho slov v seznamování, informování se a komunikaci se spolupracovníky o aktivitách, úkolech a nejbližších budoucích krocích, jež je potřeba pro dobro instituce učinit. „Věřím, že Komenského praxeologická poučka: „chtít, moci, umět“ je vlastní každému členu našeho týmu,“ poznamenal Sobek.

Sídlem vedení muzea jsou v současné době prostory zlínského zámku.

Vyhrajte lístky naLebeda festival v Rudimově

Vyhrajte 3 x 2 volné vstupenky na Lebeda festival v Rudimově na Slavičínsku, který se koná 30. a 31. července.

Více informací o festivalu a soutěži zde!

Vyhrajte vstupenky na koupaliště do Otrokovic

Vyhrajte 10 x 2 celodenní vstupenky na Městské koupaliště v Otrokovicích, které je do soutěže poskytlo.

Více informací o koupališti a soutěži zde!

Antonín Sobek: Soustředíme se na účinnější marketing

Prvním červencovým dnem nastoupil do funkce ředitele příspěvkové organizace Muzea jihovýchodní Moravy (MjvM) ve Zlíně nový ředitel PhDr. Antonín Sobek. V následujícím rozhovoru nový ředitel představuje své plány, záměry a cíle ve fungování významné kulturní organizace Zlínského kraje. Antonín Sobek odmítl osobní setkání, proto se rozhovor konal přes elektronickou pošto přes tiskového mluvčího Zlínského kraje Milana Plesara.

Kdy jste poprvé zasedl do své nové kanceláře v muzeu? Bylo to hned prvního července?

Průběžně jsem se seznamoval s institucí MjvM, jeho předmětnou i doplňkovou činností včetně rozhovorů s některými vedoucími pracovníky muzea již v měsíci červnu. Den mého nástupu byl stanoven na první den měsíce července a tak se také stalo. Za přítomnosti náměstka hejtmana Zlínského kraje Jindřicha Ondruše a vedoucího odboru kultury Zlínského kraje Pavla Macury jsem převzal odpovědnost za chod a řízení této významné kulturní organizace Zlínského kraje.

Odkud svou současnou práci vykonáváte?

Sídlem vedení MjvM jsou až dosud prostory zlínského zámku, odkud je řízena a koordinována činnost i našich detašovaných pracovišť: Malenovického hradu, Luhačovického muzea, Obuvnického muzea ve Zlíně, muzea na Ploštině a dalších v Jaroslavicích, Otrokovicích, Lhotce a Baťova domku.

Kolik asi hodin denně vám v současné době nová práce zabírá?

V těchto dnech intenzivního seznamování se s prací odborných, ekonomických, provozních a ostatních útvarů nelze nastavit hranice mezi časem pracovním a časem věnovaným jiným aktivitám, neboť i ve dnech pracovního klidu se intenzivně věnuji problematice muzejní práce a fungování instituce. Čas na oddech a relaxaci si však vždy najdu.

Z jakého důvodu jste se tohoto nelehkého úkolu ujal? Prozradíte vaše vize pro fungování muzea v následujících třech letech?

Oslovení i důvěra nejvyšších představitelů Zlínského kraje byla pro mne výzvou i motivací pro mé rozhodnutí přijmout vedoucí post v MjvM a převzít velkou odpovědnost vedle řízení instituce i za náročný strategický úkol přemístění a převedení sídla muzea MjvM do nově budovaného Krajského kulturního a vzdělávacího centra, které vznikne ve 14. a 15. budově v bývalém baťovském areálu. Přestěhuje se tam i Krajská galerie a Knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. Všechny instituce tak získají podmínky hodné jedenadvacátého století. S tímto vším souvisí vize, směřování vývoje a cíle být trvale příkladnou a fungující kulturní institucí s vysoce efektivním provozem, zabezpečením kvality a úrovně zázemí a prostředí. Prezentovat a nabídnout veřejnosti výsledky sběratelské, výzkumné, odborné a vědecké práce na vysoké úrovni poskytovaných služeb.

Co si kladete pro toto období za cíl?

Především úspěšně završit všechny stanovené pracovní úkoly vyplývající z naplánované činnosti muzea pro letošní rok včetně výsledků v hospodaření instituce. V souvislosti s projektem Krajského kulturního a vzdělávacího centra veškeré úsilí nás všech je soustředěno na plnění všech aktivit a termínovaných úkolů, za něž neseme plnou odpovědnost.

V čem je váš nový post odlišný oproti předcházejícímu, tedy zlínskému Městskému divadlu?

Obě instituce, muzeum i divadlo z pohledu právního ukotvení jsou příspěvkovými organizacemi, jež se řídí zřizovací listinou organizace, příslušnými zákony a předpisy, metodickými pokyny zřizovatele a dalšími předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Rozdíl je v předmětné činnosti obou institucí, které jsou odlišné. V případě muzejní odborné činnosti, která převažuje, vyžaduje ve všech aspektech vysokoškolsky vzdělané, erudované a po všech stránkách kvalitní lidi.

Co vás v nové funkci mile či nemile překvapilo?

V životě člověka jsou důležitá setkávání s lidmi na všech úrovních a pak první pocity a dojmy z nich. V případě našeho muzea cítím ochotu spolupracovat, vzájemně si naslouchat a jít za společnými cíli. To je nutný předpoklad úspěchu, kdy lze říci, že dobrá věc se podařila. Na druhou část otázky trocha indiánské moudrosti, kterou se již dlouho řídím: „nesuď, pokud jsi neušel alespoň jednu míli v jeho mokasínech“.

Jaké jsou Vaše plány na postu ředitele zlínského muzea v nejbližším půl roce?

V těchto dnech pracujeme na přípravě rozpočtu a plánovaných investičních akcích v roce 2011. Stejně tak následující týdny budou věnovány plánu činnosti u všech odborných útvarů pro příští rok. Vedle toho soustřeďujeme pozornost ke splnění všech akcí a aktivit, které jsou před námi ve druhé polovině letošního roku. Vedle stávajících výstav, na které rád zvu širokou veřejnost „Z truhel nejnádhernější šat“, „Nevstupovat, vyvolávám“, které jsou instalovány na zámku, pak doporučuji návštěvu luhačovického muzea, kde je prezentována výstava „Příběh vyšívaného šátku“ připravujeme ve druhé polovině letošního roku na zámku výstavu „Hora čarodějů“, výstavu fotografií J. Streita a ve vánočním čase „Stromečku rozsviť se“.

Přistoupil jste nebo přistoupíte k nějakým personálním, organizačním či jiným změnám v této instituci?

Po vyhodnocení všech aspektů činnosti jednotlivých odborných i provozních oddělení upřesníme kompetence a odpovědnost vyplývající z jednotlivých pracovních funkcí. Kladu velký důraz na pružnější chod provozních činností. Každá změna, která přinese úspěch ve výsledcích naší práce a v kvalitní nabídce návštěvníků muzea, jak věřím, ocení veřejnost a každý jednotlivý návštěvník. Proto se soustředíme na účinnější marketingovou činnost, zlepšení komunikace s veřejností a komplexu propagačních aktivit. Neodmyslitelně k tomu patří zlepšit úroveň dalších poskytovaných služeb i na detašovaných objektech určených k návštěvám veřejnosti.

Jakým způsobem jste se seznámil, nebo se seznamujete se svými novými podřízenými?

Na tuto otázku jsem se zeptal své podřízené paní Zdenky Šopíkové, která mně odpověděla, že to jde. Osobně si myslím, že tomu tak skutečně je.

Plánujete toto léto nějakou dovolenou? Dovolí vám to časové možnosti? Kam se případně podíváte?

Budu hledat časové možnosti, abych měl alespoň den či dva dovolené a k tomu volný víkend. To bych pak mohl navštívit můj oblíbený Provodov, ke kterému mám srdeční vztah, neboť se tam narodila moje maminka, a pak bych se podíval ještě do Jeseníků, kde jsem strávil několik let mého života a mám to tam rád.