Otázka zněla: „Má zastupitelstvo obce Mysločovice vyslovit v územním a stavebním řízení souhlasné stanovisko k záměru výstavby bioplynové stanice v Mysločovicích?"

Jasné ne, ale
žádná změna

Obec má celkem 494 oprávněných voličů. Referenda se nakonec zúčastnilo 260 místních. Trochu překvapivě tedy o něco méně, než kolik jich podepsalo petici proti stanici. Co je však téměř jisté, je skutečnost, že výsledek referenda výstavbě stejně zřejmě nezabrání. Konečné rozhodnutí je totiž na stavebním úřadu. Obec v této věci příliš pravomocí nemá.

„Ne" nemá váhu

„Z odevzdaných hlasů bylo
24 hlasů pro vyslovení souhlasu se stavbou. Nesouhlas projevilo 235 občanů a jeden hlas byl neplatný," informovala členka a zapisovatelka volební komise Jitka Gazdošová. Lidé tedy se stavbou stanice nesouhlasí a chtějí, aby se za ně postavila obec.

„Už před referendem jsem avizoval, že budeme ctít výsledek. Zastupitelstvo vysloví nesouhlas. Ovšem zbývá otázka, co to změní. Nesouhlas obyvatel není pro stavební úřad důvodnou překážkou
k za­mítnutí žádosti," uvedl starosta Mysločovic Pavel Žák. Jeho slova potvrzují
i na zlínském stavebním odboru.

„Obec je účastníkem stavebního řízení, stejně jako třeba majitel pozemku sousedícího s danou stavbou. Může vznášet námitky a připomínky. Pokud jsou tyto námitky oprávněné, stavební úřad vyzve stavebníka k doplnění žádosti," vysvětlil vedoucí odboru stavebních a dopravních řízení zlínského magistrátu Petr Skácel.

Jde jim o prostředí

„Když obec vysloví u plánované stavby bioplynky obavu ze znečištění ovzduší, může stavební úřad vyzvat stavitele k doložení stanoviska životního prostředí. Pokud připomínky obce nejsou oprávněné, jsou stavebním úřadem zamítnuty," doplnil Skácel.

Skutečnost, že výsledek referenda není nijak závazný, si uvědomují také investoři.
„I podle zákona o referendu není tento konkrétní případ v pravomoci obce, ale stavebního úřadu. Pro nás se výsledkem nic nemění," reagoval jeden z investorů Libor Buják.

Větší průjezd vozidel, riziko povodní kvůli zvýšené výsadbě kukuřice nebo i zápach. To vše vede autory petice k nesouhlasu. Nepřesvědčila je ani exkurze.

„Asi s dvacítkou občanů jsme se byli podívat v podobném zařízení a moc nás to nepřesvědčilo. Zápach ze siláže tam byl a jestli někdo tvrdí, že to cítil jen do padesáti metrů
a jiný zase až na tři sta metrů, je to věc individuálního pohledu. Nechceme, aby se nám
v obci zhoršovalo životní prostředí," tvrdí jeden z členů petičního výboru Lukáš Dovrtěl. Investoři všechny námitky vyvracejí.

O výstavbě stanice se začalo v obci mluvit asi před dvěma lety. Projekt za osmdesát milionů korun měl vyrůst nedaleko místního zemědělského družstva. Bioplynová stanice by rovnou zpracovávala prasečí kejdu z místního družstva.

Teplo z bioplynky není zaručené

Situace ohledně výstavby bioplynové stanice v Mysločovicích je značně nepřehledná. Lidé se sice vyslovili proti výstavbě a stejný názor bude ctít i obec, konečné rozhodnutí je však
na stavebním úřadu.

Autoři petice mluví i o jiných variantách, jak stavbě zabránit. Změna územního plánu nebo zabránění výstavbě teplovodu jsou jen některé příklady návrhů, o nichž se ve vesnici mluví.

Co z toho je však skutečně možné? „Lidé si myslí, že můžeme změnit územní plán. Ano, to sice můžeme, jenže takový proces trvá podle vyjádření odboru územního plánovaní magistrátu měsíce
i roky. Do té doby už může stanice dávno stát. Změna územního plánu se také prodraží," řekl starosta obce Pavel Žák.

Půlmilionová úspora ročně

Ten také uvádí na pravou míru otázky ohledně vytápění školy teplem, které vznikne jako vedlejší produkt provozu. „Vybudování teplovodu
a topení odpadním teplem by byla dobrá vůle investorů,
na níž by obec ušetřila minimálně půl milionu korun ročně. V krajním případě to může dopadnout tak, že stanice bude stát, ale teplo se bude místo do školy vypouštět jen tak
do povětří," obává se starosta.

Mohlo by se tedy stát, že
i přes nesouhlas místních zařízení vznikne. Ovšem bez napojení teplovodu na místní školu. Jakým způsobem likvidovat odpadní teplo, totiž zákon neudává.

LUKÁŠ FABIÁN