Jak hodnotíte to poslední volební období, jste právě v půli… co se podařilo nastartovat v tom minulém, současném a co se podaří dotáhnout do konce?

Máme rozjeté dva větší projekty, které se dotýkají možná i tří volebních období. Podle mne se pro velký projekt musí najít široká podpora a ne se protláčet silou jednoho hlasu. Tyto budou sloužit všem a dlouhou dobu, proto chceme, aby měly co největší podporu v politickém spektru, aby byla jistota, že se v nich bude v budoucnu pokračovat.

O jaké projekty jde?

Chystáme rekonstrukci objektu, který bude sloužit kultuře. Nyní je budova ve stavu, kdy je její rekonstrukce nutná. Měli jsme i objekty v zámeckém parku, tam se nám však jejich provoz komplikoval složitými majetkovými vztahy, které neumožňovaly jejich bezproblémový chod. Proto jsme se rozhodli zrekonstruovat dva objekty v centru, který jsou v majetku města a které dokáží prostorově zařízení v zámeckém parku nahradit. Nyní jsme zde ve stadiu přípravy projektové dokumentace.

Také tak máme nachystaný projekt bazénu s tréninkovou halou, tam se nám to trochu vleče s legislativou. Oba projekty jsou tedy ve fázi přípravy.

Určitě však na to máme na základ těchto projektů našetřeno. Navíc, naše finanční kondice nám umožňuje si vzít úvěr až 300 milionů korun.

Obávala jste se negativních důsledků výstavby dálnice na vaše město, zejména ve vazbě na objízdné trasy, které se nás přímo dotýkaly?

Ano, zpočátku jsem měla obavy, myslím si však, že se nakonec vše zvládlo dobře, nicméně musíme ještě chvíli vydržet, než se zvládne vše tak, jak bylo plánováno. Jinak musím ocenit komunikaci s investorem stavby ŘSD, ta je podle mne na velice dobré úrovni. Báli jsme se, že to bude horší, ale myslím si, že to všechny strany zvládají dobře.

Jak jste v Napajedlích například v souvislosti s uvedenou stavbou zvládli uzavření ulice Dr. Beneše?

Na to, že se jednoho dne ulice Dr. Beneše opraví jsme čekali dvacet let, a byli jsme na to připraveni. Přesto se však asi její uzavření zapíše do dějin. (Úsměv).

Teď už jen čekáme, kdy z Napajedel vyjedeme po nové komunikaci. V souvislosti s tím připravujeme ve spolupráci se Zlínským krajem rekonstrukci dvou napojovacích komunikací II. třídy (ul. Dr. Beneše a ulice Bartošova).

Takže se tam nyní chystá kompletní rekonstrukce, včetně chodníků, inženýrských sítí a nového povrchu vozovek. Zde jsme také ve fázi přípravy, i když ulice Dr. Beneše by měla navazovat na dokončenou dálnici.

Co nového Vás v Napajedlích ještě čeká?

Ve městě plynařská společnost přistupuje k rekonstrukci plynovodní sítě na celém území města. Je to určitá zátěž i pro naši organizaci, protože se město musí v souvislosti s tím vypořádat s koordinací některých činností, například se zajištěním uzavírek, vyřizováním věcných břemen a dalších souvisejících organizačních a občansko - právních záležitostí.

Navíc další investor Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) připravuje rekonstrukci mostu u Fatry, kde se na přípravě této stavby také podílíme, a chystáme se, že tento úsek nebude průjezdný. Do Fatry se tak lidé dostanou na lodičce nebo autobusem. Sešly se nám tak tady tyto připravené věci, dálnice, plyn, most.

Když se ohlédnete za tím, co se vám podařilo v Napajedlích vybudovat a získat, na co jste pyšná?

Jsem pyšná na to, že se nám podařilo v minulých letech získat 300 milionů korun na dotacích. Pro mne pak byla asi nejdůležitější oprava chodníků.

Také máme většinu komunikací – kde to šlo,v pořádku. Myslím si že náměstí a všechny budovy které máme, tak je jejich stav přívětivý. Jsem také pyšná na na rozsáhlou rekonstrukci bývalého kláštera, ze kterého se stalo fungující komunitní centrum.

Také mne těší to, že jsme na investicích moc nešetřili do škol, byla to naše priorita, aby naše školská zařízení byla na vysoké úrovni, což se nám myslím podařilo. Jsem ráda i za to, že se nám daří vždy schválit na konci roku rozpočet a od prvního dne roku jej naplňovat.