Kamera, jichž je vrepublice asi třicet kusů, nahradila starší přístroj zroku 1993a doplnila zařízení zroku2001.

„Kromě vyšetření pacientů ze Zlínského kraje, nejčastěji snádorovým onemosněním prsu užen či prostaty umužů, spolupracujeme třeba skardiologickým pracovištěm vBrně a také zpracováváme vyšetření zcelé republiky na Parkinsonovu chorobu,“ vyjmenoval primář oddělení nukleární medicíny Jiří Bakala stím, že onkologických pacientů mají nejvíce.

Kamera funguje na principu emisní computerové tomografie. „Izotop navázaný na látku vtěle a vydávající záření zachytí detektor. Ten nám zobrazí funkci orgánu,“ vysvětlil primář. Dodal ještě, že oproti jiným pracovištím obsluhují nový přístroj dva lékaři a dvě sestry, kdežto například na stejném pracovišti vOlomouci potřebují lékařů patnáct.