Na společném postupu se dohodla vedení nemocnic ve Zlíně, Uherském Hradišti, Vsetíně a Kroměříži po pečlivém zvážení všech rizik, jimž by při stále probíhající pandemii koronaviru byli vystaveni pacienti i zdravotnický personál.

„Za stávající situace není reálné, abychom na většině oddělení zajistili vyhovující epidemiologická opatření. Stanovená opatření ministerstva zdravotnictví nejsme v tuto chvíli schopni naplnit. V případě dětí a rodiček s novorozenci vnímáme, že se jedná o zvláště citlivé případy, proto jsme se rozhodli u nich návštěvy povolit. Ovšem i na dětských odděleních a v porodnicích bude nutné dodržet přísná pravidla. Vstup na pokoj bude povolen pouze jedné osobě, která dodrží všechna hygienická opatření a pokyny personálu,“ vysvětlil Radomír Maráček, předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje.

Podle opatření ministerstva platí, že pokud bude mít osoba přicházející navštívit pacienta teplotu nad 37 °C, příznaky covid-19 či jiného onemocnění, nesmí být připuštěna.