Tlaková níže Sabine bude pravděpodobně nebezpečnější, než se původně čekalo. Meteorologové zvýšili stupeň ohrožení. Na většině území České republiky tak platí extrémní stupeň ohrožení, tedy nejvyšší možný stupeň meteorologické výstrahy.

Na jižní a střední Moravě bude vítr o něco slabší. Pro toto území včetně Zlínského kraje platí vysoký stupeň nebezpečí.

Jsou očekávána poškození stromů a lesních porostů, škody na majetku a některých budovách. Možné přerušení elektrického vedení. Ztížená chůze, nebezpečí úrazů a ohrožení životů uvolněnými předměty, zlomenými větvemi nebo vyvracenými stromy.

Hrozí komplikace v dopravě z důvodu silných poryvů větru a popadaných stromů, neprůjezdnost komunikací, možnost převrácení prázdného nákladního automobilu.

Meteorologové i hasiči doporučují sledovat vývoj situace na internetu ČHMÚ (www.chmi.cz) a ve sdělovacích prostředcích, sledovat dopravní zpravodajství. Dále zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky a podobně. Vhodné je omezit pohyb venku i jízdy autem.

V případě nutnosti jízdy jet maximálně opatrně a pomalu. Nezdržovat se a neparkovat zejména v okolí starších budov, v blízkosti větších stromů a vysokých stožárů.

Nechodit do lesa a nepřibližovat se k spadlým drátům elektrického vedení. Na horách omezit vycházení a nevydávat se na túry. Dodržovat pokyny Horské služby.

Vysoký stupeň ohrožení platí ve Zlínském kraji od pondělní šesté hodiny ranní až do čtvrté hodiny odpolední. Situace by se měla zcela uklidnit v úterý 11. února v noci.

Během dne budou nárazy větru stále dosahovat až 90 kilometrů za hodinu. Večer bude vítr postupně slábnout a v první polovině noci by se dle meteorologů měla situace vrátit do normálu.

Rady hasičů, jak se bezpečně chovat při silném větru:

- Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.
- Nezdržujte se v blízkosti větších stromů a nechoďte do lesa.
- Ve městě omezte pohyb kolem vyšších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy).
- Dávejte pozor na možnost pádu elektrického vedení.
- Za jízdy autem snižte přiměřeně rychlost nebo zastavte (větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici).
- Schovejte se v budově s nenarušenou statikou.
- Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředcích.
- Připravte si baterku, svíčku, případně rádio na baterky pro případ výpadku proudu.
- Doma nezapomeňte zavřít okna, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty, které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí (truhlíky, květináče, zahradní nábytek atd.)
- Pokud je váš život, zdraví popř. majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče na číslo 112 nebo 150.
- Po vichřici: pokud vítr spáchá na vašem majetku velké škody, důležité je důkladně zdokumentovat a co nejdříve pojistnou událost oznámit příslušné pojišťovně.