„Získat městský byt však pro ně nejde jen tak snadno. S těmito lidmi pracují sociální pracovníci dopředu, aby věděli, že se musí chovat tak, aby jejich soužití v tomto bydlení fungovalo. Tito lidé s námi dopředu spolupracují,“ naznačil sociální kurátor města Otrokovice David Špendlík.

Projekt pomoci s bydlením sociálně slabším občanům a lidem bez přístřeší začal v Otrokovicích fungovat v roce 2017.

„Začali jsme s projektem Pilotní ověření sociálního bydlení, kdy jsme se snažili lidem z ulice či v jinak obtížné situaci zajistit bydlení,“ uvedla starostka Otrokovic Hana Večerková.

Podle vedoucího oddělení sociální pomoci města Otrokovice Kamila Hrice šlo o pilotní projekt, který trval tři roky, vyšel na cca šest milionů korun, přičemž město hradilo pouze pět procent z této částky, zbytek byl financován z Evropského sociálního fondu, operační program Zaměstnanost.

V současnosti je podle vedení radnice v běhu další projekt s podobným cílem s názvem Housing First Otrokovice.

„Předpokládáme, že do tohoto projektu zapojíme ty skutečně nejvíce ohrožené osoby z ulice a azylových domů. Sociální pracovníci tak budou mít možnost upevnit svoje doposud nabyté zkušenosti s prací s osobami z různých cílových skupin. Nově plánujeme i systematické zapojení soukromých vlastníků bytů, kteří jsou sporadicky zapojovaní již v současnosti, a to v souvislosti s potřebou zajistit více bytů pro realizaci projektu Housing First,“ představila starostka Hana Večerková.

Projekt Housing First je opět hrazen z Evropského sociálního fondu.

„Myslím, že se oba projekty dají označit za velmi úspěšné, vždyť u pilotního projektu z celkových 28 ubytovaných domácností si tento byt udrželo téměř 95 procent. V současnosti v projektu Housing First dosud získalo obecní byt 15 domácností, z toho zatím 14 si jej udrželo,“ doplnil Kamil Hric.

Podle něj má Město Otrokovice zhruba 430 obecních bytů. Byty, které lidé získali do nájmu v těchto projektech se neliší od ostatních obecních bytů.

„Tyto byty se neliší vzhledem, umístěním ani vybavením od standardních městských bytů, jejich kvalita není nijak snížená. Nebyla vyčleněna ani žádná speciální lokalita, a to proto, aby se tito lidé co nejvíce zařadili mezi ostatní obyvatele města,“ naznačil Hric s tím, že město určilo také  pracovníky, kteří těmto lidem pomáhají si toto bydlení udržet.

„Někteří z nich totiž například bojují s dluhy nebo se potýkají se získáním sociálních dovedností i návyků, někteří se těžko zbavují pozůstatků života na ulici. I tyto problémy ale řešíme pravidelným setkáváním s nimi,“ doplnil David Špendlík.

„Podobné projekty pomáhají ve kvalitě bydlení a žití obecně všem ve městě, nejen těm, kteří získali bydlení, protože sociální práce má jednoznačně pozitivní vliv na prostředí a atmosféru ve městě pro všechny jeho obyvatele,“ shrnul Kamil Hric.

Město pomáhá i lidem, kteří zůstávají na ulici.

„Jde aktuálně o zhruba deset osob. Co se týká bezdomovectví, potýkáme se s tímto problémem stejně, jako v jiných městech,“ zmínila starostka Otrokovic.

„Jsou do jisté míry páni svého osudu, přesto je ale pro ně za určitých podmínek dostupná potravinová pomoc, charitní šatník či místo pro hygienu“ dodal sociální kurátor David Špendlík.