Město Otrokovice obsadilo druhou příčku míst, kde se nejlépe žije v celém Zlínském kraji. Potvrdil to nedávný průzkum projektu Obce v datech. Ten porovnává kvalitu života v 205 obcích s rozšířenou působností.

V celorepublikovém měřítku skončily Otrokovice na krásném 83. místě. První příčku ve Zlínském kraji získaly Luhačovice, na třetím místě se umístilo Uherské Hradiště.

Právě Otrokovice a Uherské Hradiště mají podle odborníků nejlepší dopravní dostupnost v kraji.

„Obě města z toho čerpají. Mají tak snadnější přístupnosti služeb v okolí,“ zmínil Ondřej Krejčí, konzultant společnosti Obce v datech.

Silnou stránkou Otrokovic je také kvalita a dostupnost vzdělání, materiální zabezpečení občanů a služby. Podle hodnocení projektu je v Otrokovicích například dostatek kapacity mateřských a základních škol.

Patří také mezi nejlepší město v posouzení indexu kvality středních škol. První příčku Otrokovice obsadily také v oblasti indexu dostupnosti bankomatů a přístupu k železniční dopravě.

„Těší nás, že jsou Otrokovice městem s dobrou adresou, kde mají lidé kvalitní podmínky pro život. Hodnocení sleduje mnoho ukazatelů. Naše pozornost směřuje zejména k těm, které můžeme přímo ovlivnit. Jako je například školství. Tomu věnujeme nadstandardní péči v rámci programů dotovaných z rozpočtu města i z národních a evropských dotací. Za zmínku stojí první místo v rámci celé republiky u indexu hazardu, který je na území města zakázán,“ komentovala radostnou skutečnost starostka Otrokovic Hana Večerková.

Autobus DSZO. Ilustrační foto
Řidiči se uzdravují, MHD ve Zlíně bude opět jezdit v plném rozsahu

Posouvat se vpřed

A o zkvalitnění života se vedení města snaží dál i letos. Na seznamu investic má více než sedmdesát položek. Mezi ty nejvýznamnější patří revitalizace městského koupaliště ve výši 9 milionů korun.

Město plánuje také rekonstrukci dětského dopravního hřiště Trávníky za sedm milionů a revitalizaci autobusového nádraží Baťov za 15 milionů korun. Rozpočet počítá také s další fází obnovy Rekreační oblasti Štěrkoviště za 5 milionů korun.

„Naším cílem je udržet na uzdě provozní náklady a snažit se město posouvat vpřed díky realizovaným investicím,“ přiblížila starostka Hana Večerková.

Mezi nejvýraznější investice patří mimo jiné i zmíněná plánovaná revitalizace autobusového nádraží na Baťově. Tento záměr má zajistit vyšší kvalitu, efektivitu a atraktivitu městské i mimoměstské dopravy, zvýšit bezpečnost dopravy i cestujících, zajistit kvalitu zázemí a bezbariérový pohyb handicapovaných osob a osob se sníženou pohyblivostí. V neposlední řadě jde také o snížení negativních dopadů na životní prostředí města.

„Současné řešení autobusového nádraží není ucelené, neumožňuje bezpečný přestup mezi individuální a hromadnou dopravou. Zastaralý a opotřebovaný technický stav je znát na každém kroku. Zpevněné plochy jsou v destrukčním stavu a zcela chybí prvky pro imobilní a slabozraké. Proto jsme se rozhodli pro realizaci projektu, na který se nám podařilo zajistit financování prostřednictvím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj,“ prozradila starostka.

Projekt zahrnuje rekonstrukci komunikací a zastávek, navýšení kapacity parkovacích míst, opravu chodníků s doplněním nástupišť a materiálové sjednocení. Nově bude vybudován objekt veřejného sociálního zařízení a zázemí pro řidiče MHD.

Otrokovice tak po letech získají veřejné WC na Baťově, které tolik chybělo. Novinkou bude také zastávka MHD, kam budou zajíždět autobusy DSZO obsluhující v pravidelných intervalech Baťov, jako je linka 55 a 70.