„Rozšíření areálu a revitalizace předprostoru navazuje na koncepci rozvoje a modernizace hřbitova,“ řekla starostka města Hana Večerková. Návrh obnáší vytvoření šikmých parkovacích stání a jednosměrné komunikace o šířce 3,5 metru uvnitř parkoviště.

„Dále je navrženo zrekonstruování a vytvoření nových ploch pro pěší. Součástí rekonstrukce bude umístění nového veřejného osvětlení, vybudování čelního oplocení hřbitova, zrekonstruování zastávkového zálivu včetně výstavby nového přístřešku, doplnění mobiliáře a podobně,“ vyjmenoval Erik Štábl z radničního odboru rozvoje města.