V nedávné době propojila město a okolní místní části nová cyklostezka. Buduje se zde nové sociální zázemí v městské poliklinice nebo se připravuje revitalizace rekreačního střediska Štěrkoviště. Město má v plánu vybudovat zahrady ve třech základních školách, sociálně slabým nabízí podanou ruku v podobě podpory obecního bydlení.
„Je toho hodně,“ usmála se starostka Otrokovic Hana Večerková v rozhovoru pro Deník.

Polovina volebního období je za vámi, na co jste za tu dobu pyšná, co se u vás povedlo?
V roce 2019 proběhla generální oprava mostu nad železnicí, máme nové bezbariérové zastávky MHD, na Bahňáku nasvětlené přechody pro chodce na tř. Tomáše Bati. Opravili jsme komunikaci Nadjezd, průběžně revitalizujeme dětská hřiště. Na ZŠ T G Masaryka mají novou kuchyň, zateplujeme budovu Senioru B. Připravujeme spoustu dalších akcí a projektů. V letošním roce na jaro dostavíme skatepark pro děti, o letních prázdninách vyměníme okna na ZŠ Mánesova, děti ve školách budou mít nové přírodní zahrady. Průběžně se budeme věnovat opravám chodníků a cest.

Zabrzdila vás ve vašem úsilí například pandemie koronaviru?
Určitě nás přibrzdila. Jak byla paralyzovaná celá ČR, spousta prací nabrala zpoždění.

Jaké projekty v Otrokovicích připravujete?
Projektové přípravy běží, některé věci máme nachystány, některé se dodělávají. Určitě chceme letos a příští rok dobudovat freetimové hřiště na sídlišti Trávníky, jehož součástí je již zmiňovaný skatepark. Plánujeme opravu dálničního přivaděče, chceme revitalizovat tržiště na Trávníkách. Máme v plánu také rekonstruovat Rekreační oblast Štěrkoviště.
První věcí, kterou zde chceme udělat, bude zpevnění břehu na východní straně, kde máme zpracovaný projekt a vyřizujeme stavební povolení. Také máme v plánu doplnit chodník u kruhového objezdu směrem k zahrádkám a také k sídlišti a vybudovat parkovací stání směrem k táborové základně DDM Sluníčko. Postupně, v průběhu několika let, chceme areál zrevitalizovat, doplnit o nová mola, hřiště, sociální zařízení a také postavit novou správní budovu. Nyní probíhá projektová příprava.

Kolik to bude město stát?
Každý rok chceme do tohoto projektu investovat cca 5 milionů korun, záleží na tom, jak se nám podaří vyřídit všechna potřebná povolení a zda získáme dotace. Myslím si, že samotná revitalizace se bude pohybovat okolo dvaceti milionů korun.

Do jakých dalších investic se město pustí?
V současné době soutěžíme zhotovitele na rekonstrukci koupaliště, což bude velká investice za cca 12 milionů k orun. Zub času se zde podepsal natolik, že z hlediska bezpečnosti, je potřebné obměnit některé prvky. Chceme vybudovat nové dětské brouzdaliště a skluzavky, což vyvolá umístění nových technologií a rozvodů. K větším investicím také řadíme plánované dokončení zateplení domova Senior B a výstavbu nové budovy na dětském dopravním hřišti. Také chceme realizovat nová parkovací stání u Městské polikliniky. V Kvítkovicích budeme zase dělat v ulici Bartošova nasvětlený přechod pro chodce, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti.

Je toho opravdu hodně, co se v Otrokovicích chystá, přesto, jaké má město další plány?
V letošním roce začneme budovat technickou infrastrukturu na Lazišti tak, abychom tam v roce 2022 mohli začít prodávat parcely pro individuální bytovou výstavbu. Připravujeme Regeneraci panelového sídliště Trávníky, chystáme úpravu křižovatky Komenského, je toho poměrně hodně. Také máme v plánu zrevitalizovat tržiště na sídlišti Trávníky, je to ho opravdu moc.
V Kvítkovicích započne stát tento rok provádět protierozní opatření. Myslím si, že to je velmi dobrá zpráva pro obyvatele Kvítkovic s ohledem na lokální záplavy, které tam občas jsou. My se na této akci budeme také finančně spolupodílet, ale největší podíl bude financovat stát a to ve výši cca 90 milionů korun.

Snaha města přivést do Otrokovic další lidi, mladé, je tedy zjevná. Jak je to s dostupností bydlení v Otrokovicích?
Město bohužel nevlastní mnoho pozemků pro individuální bydlení, náš katastr je malý a těchto možností tady moc není. Ale vím, že v příštím roce a v dalších letech v Otrokovicích plánují bytovou výstavbu soukromí investoři, což by mohlo samozřejmě přilákat nové obyvatele do našeho města. Jinak naším cílem je nejenom budování nové infrastruktury, ale také oprava té stávající v majetku města. To znamená, chodníky, sportoviště, komunikace, objekty, to vše určitým způsobem dožívá a musí se obnovovat. Příkladem je koupaliště nebo rekreační oblast Štěrkoviště.
Určitě to ale není vše jen o investicích. Myslím si, že město musí žít společenským, kulturním životem, sportem i cestovním ruchem. I tyto oblasti by se měly rozvíjet a město je také finančně podporuje. I touto cestou chceme k nám lidi přilákat a doufáme, že se jim tady bude líbit.