Pro zmíněný úkol byli speciálně vycvičeni ve Velké Británii. Později byl k akci přizván také Josef Valčík kvůli nepřehlednosti zatáčky, kde Kubiš s Gabčíkem provedli atentát.

Jednalo se o ojedinělý atentát na představitele německých, respektive nacistických ozbrojených sil v průběhu celé druhé světové války. A právě na tuto důležitou historickou událost vzpomínali v úterý v areálu podniku TOMA v Otrokovicích, kde se nachází pomník Josefa Valčíka.

Hrdina byl totiž rodák z regionu, konkrétně se narodil 2. listopadu 1914 ve Smolině u Valašských Klobouk. Ve zmíněném otrokovickém areálu pak jeho osobu připomíná pomník, mladičký Josef totiž v letech 1934–1936 pracoval v Otrokovicích a Zlíně jako koželuh v Baťových závodech.

Pomník slavnostně odhalili 17. listopadu 1995. Pietního aktu k uctění památky při příležitosti stého výročí od jeho narození se zúčastnila také Vlasta Tkadlecová, neteř Josefa Valčíka. Když byl tehdy spáchán atentát, měla zrovna tři roky, její malý bráška jen osmnáct měsíců.

S neskrývaným dojetím zavzpomínala rozechvělým hlasem na útrapy, které tehdy její život obrátily vzhůru nohama, přišla totiž o značnou část své rodiny.

„Když se přišlo na ten atentát, Němci jezdili, děsili lidi a sháněli rodiny viníků. Jakmile je našli, tak je všechny pobrali. Moje maminka byla s námi dětmi na poli. Nás tam nechali, maminku sebrali. Ujala se nás pak babička, která nás vychovávala, ale měla už kolem šedesáti let. Já jsem chodila pořád k plotu, jestli se maminka nebude vracet z kostela, a když se nevracela, plakala jsem," řekla Deníku se slzami v očích Vlasta Tkadlecová.

Němci pak hledali další členy rodiny

„Tatínka sebrali přímo na stavbě v Brumově, kde pracoval. Všichni skončili v Praze, kde byli vyslýcháni. Poté je věznili, pak naložili do dobytčáku a vezli do koncentračního tábora Mauthausen," rozpovídala se seniorka.

Třináct členů rodiny popravili ihned, těhotnou sestru hrdiny až po porodu syna. Všem byl pak po válce udělen Československý válečný kříž.

„Němci měli místnost, kde jednoho po druhém stříleli, měli i puštěnou hudbu, pak je pálili. Popel mých rodičů je na velké hromadě, kam hodili i řadu dalších lidí," posteskla si Vlasta Tkadlecová. Kdyby jej neprovedli, kdo ví, jak by to všechno s námi dopadlo," dodala Vlasta Tkadlecová.

Podle Davida Valůška, ředitele Státního okresního archivu Zlín, si zaslouží, aby tací hrdinové nebyli opomenuti.

„Josef Valčík se společně s ostatními ukryl v kryptě chrámu svatého Cyrila a Metoděje, kde padl hrdinskou smrtí,"dodal David Valůšek.Památku uctil také šéf otrokovické radnice Jaroslav Budek.

"Stojíme u pomníku člověka, který bezesporu hrdinou byl. Troufnu si však říci, že i když byl Josef Valčík ze Smoliny u Valašských Klobouk, tady v Otrokovicích několik let pracoval," řekl Jaroslav Budek.

„Jsme svědky překreslování historie nebo popíraní některých věcí, které se udály. Jsou extremistické skupiny, které se hlásí k ideologii nacismu a fašismu, žel v Evropě dostávají podporu. Musíme si ale uvědomit, co to všechno přineslo, co přinesl německý nacionalismus, co fašismus v Evropě a jak se těžce získává svoboda," vyjádřil se také hejtman Zlínské kraje Stanislav Mišák.