Dobročinná sbírka proběhne ve druhém největším městě Zlínska a v okolních obcích v sobotu 9. ledna 2010 od 9 do 14 hodin.

„Jejím hlavním posláním je pomoc lidem v nouzi, u nás i v zahraničí, a rozvoj sociálního díla,“ popsal mluvčí Arcidiecézní charity v Olomouci Marek Navrátil. Tříkrálová sbírka se podle něj koná ve většině obcí Zlínského kraje.

Výtěžek celorepublikové sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména přímo v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.

Otrokovická charita vybrala v roce 2009 při Tříkrálové sbírce přes šest set tisíc korun.

„Peníze šly především na přímou pomoc jednotlivcům a rodinám v nouzi. Přispělo se také na opravy a dovybavení tamního charitního domova pro seniory,“ vyjmenoval Navrátil. Sbírky se tehdy pod Otrokovickou charitou zúčastnilo sto třicet tří až čtyřčlenných skupinek.

Tříkráloví koledníci Olomoucké arcidiecéze dostanou požehnání dostanou v sobotu 2. ledna 2010 v deset hodin dopoledne hodin v kostele sv. Vojtěcha v Otrokovicích. Mši svatou završí beseda s arcibiskupem Janem Graubnerem.