Lékař nového centra se seznámí se zdravotním stavem pacienta a v průběhu několika návštěv domácí dialýzu doporučí nebo nedoporučí, případně pacientovi řekne, jestli je pro něho vhodnější domácí hemodialýza nebo domácí břišní dialýza.

„Obě metody domácí dialýzy jsou pro pacienty medicínsky šetrnější, umožňují jim plánovat si ošetření tak, jak potřebují a bez dojíždění. Navíc technologie pokročila natolik, že domácí dialýza nevyžaduje žádné stavební úpravy a ošetřující lékař vidí výsledky každého ošetření prakticky on-line,” vysvětluje vedoucí lékařka nově vzniklého centra Markéta Kratochvilová, která je zároveň primářkou dialyzačního střediska v Uherském Brodě.

Komplikovaný pacient

Prvním pacientem Centra domácích dialýz v Otrokovicích se stal 71letý Andrej Bilec z Napajedel. Ledviny mu selhaly v srpnu 2021 a tehdy také musel nastoupit na pravidelnou hemodialýzu na dialyzačním středisku. V listopadu 2022 ale musel podstoupit operaci obou srdečních chlopní a roztočil se kolotoč komplikací.

„K nám na dialyzačních středisko nastoupil pan Bilec v lednu 2023 a musím říct, že to byl velmi komplikovaný pacient. Hlavním problémem byly opakované infekce v oblasti centrálního žilního katetru, které několikrát vedly k septickým stavům a hospitalizaci. Pacient postupně chřadl, po dialýzách mu nebylo dobře a jeho celkový stav se rychle zhoršoval,“ popisuje kritické období na začátku roku 2023 Markéta Kratochvilová.

Přes riziko celkové anestezie se lékaři společně s pacientem rozhodli pro přechod na domácí břišní dialýzu. Panu Bilecovi byl zaveden břišní katétr a po zhojení a ověření funkčnosti mu byl odstranit centrální žilní katetr. Břišní dialýzu zahájil na konci června 2023 a jeho stav se výrazně zlepšil. U pacienta probíhaly dialýzy bez komplikací, nebyl převodněný a hlavně zmizely infekce. Komplex změn k lepšímu mu samozřejmě výrazně zlepšil i psychický stav.

„Dá se říci, že mi domácí břišní dialýza doslova zachránila život. Stav s opakovanými infekcemi už byl nejen psychicky, ale také fyzicky neudržitelný,“ vzpomíná Andrej Bilec.

Nyní již dochází do Centra domácích dialýz v Otrokovicích, kde monitorují průběhy jeho dialýz a celkový zdravotní stav „Jsem moc ráda, že jsme dokázali pana Bilece stabilizovat a dopřát mu mnohem vyšší kvalitu života,“ uzavírá Markéta Kratochvilová.

Transplantovaná ledvina dosloužila 

Osmapadesátiletá Dana Habartová ze Slavkova má zkušenosti jak s dialýzou na dialyzačním středisku, tak s domácí dialýzou. V současné době má za sebou druhou transplantaci ledviny. V roce 2009 jí lékaři diagnostikovali IgA nefropatii, které se také říká Bergerova choroba. Jde o nejčastější typ primární glomerulonefritidy. Jezdit na pravidelné dialýzy do dialyzačního střediska v Uherském Hradišti začala v roce 2010. Po roce podstoupila v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně transplantaci ledviny od zemřelého dárce.

„Po dvanácti letech však ledvina dosloužila. Za normálních okolností by pacientka mohla být transplantována ihned po selhání funkce štěpu ledviny, protože měla k dispozici ledvinu od žijícího dárce, kterým byla její dcera,“ říká vedoucí lékařka Dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Uherském Brodě Markéta Kratochvilová.

Komplikaci ovšem přineslo zjištění, že má na svých původních ledvinách malý nádor.

„Ten byl sice odstraněn, ale kvůli riziku vyloučení recidivy bylo nutné transplantaci o rok odložit“, pokračuje v popisu anamnézy lékařka.

Po roce stráveném částečně na klasické hemodialýze na středisku a později na domácí hemodialýze ji před transplantací ledviny od dcery byla zjištěna malá metastáze v plicích. Musela proto podstoupit ještě operaci plic. Naštěstí se ukázalo, že nejde o zhoubný nádor. Domácí hemodialýza byla na překlenovací období, kdy nebylo možné provést transplantaci ideálním řešením.

Domácí hemodialýza

„Paní primářka mi už při nástupu nabídla možnost domácí hemodialýzy a vzhledem k uvedeným výhodám a šanci k ukončení častého dojíždění do střediska nebylo dlouho nad čím váhat. Nabídky jsem využila a bylo to správné rozhodnutí,” vzpomíná Dana Habartová.

Personál ve spolupráci s odborníky na domácí dialýzu z B. Braun začal paní Danu a jejího manžela edukovat v obsluze dialyzačního přístroje Physidia S3 a celkově je připravovat na proces domácí hemodialýzy. Od podzimu 2022 se pak začala dialyzovat sama doma.

Na měsíc přesně o rok později podstoupila paní Dana druhou transplantaci ledviny, kterou ji darovala její dcera.

„Domácí dialýzu jsem si nemohla vynachválit, bylo to pro mě mnohem komfortnější, klidnější a líbila se mi možnost určitého přizpůsobení svému rodinnému životu. Technicky se časem z ošetření stala rutina a když jsem si s něčím nevěděla rady, sestřičky byly vždy na telefonu. Pokud je někdo vhodný pro domácí dialýzu, určitě mu ji doporučuji. Není se čeho bát,” popisuje své zkušenosti paní Dana.

Dcera dárkyně

Ta podstoupila příbuzenskou transplantaci v listopadu 2023, dárkyní ledviny byla její dcera Adéla.

„Rozhodnutí přijmout ledvinu od dcery bylo nesmírně těžké, nejdříve jsem o tom nechtěla ani slyšet,“ popisuje svoje pocity Dana Habartová. Dcera ji však přesvědčila, transplantace v pražském IKEMu se podařila a oběma se daří velmi dobře.

„Jsem pyšná na to, že jsem to mohla být zrovna já, kdo mamince ledvinu daroval,“ uzavírá nejstarší z pěti dětí Dany Habartové Adéla Kočicová.

Nové Centrum domácích dialýz se právě otevírá a pro jeho návštěvu je nutné předchozí objednání. V Otrokovicích vzniklo kvůli své geografické poloze, aby bylo jednoduše dostupné pro co nejvíce pacientů.Na první návštěvu přichází pacient se svou zdravotnickou dokumentací, minimálně poslední zprávou od svého nefrologa. Ihned navazují také laboratorní odběry krve a moči, případně další potřebná vyšetření či ultrazvuk. Při druhé návštěvě ambulance je na řadě celková konzultace zdravotního stavu pacienta, výsledků vyšetření a stanovení dalšího postupu. V případě, že pacient zatím není v pravidelné dialyzační péči a lékař shledá, že jedna z metod domácí dialýzy je pro něho vhodná, zajistí personál nové nefrologické ambulance také cévní či břišní přístup.

Pravidlem ale je, že první domácí hemodialýzy pacient podstupuje vždy na dialyzačním středisku. Rovněž je nezbytné, aby každý pacient, který přechází na domácí hemodialýzu byl dokonale připraven a seznámen s přístrojem, procesy, pravidly a průběhem domácího ošetření. Tato edukace pacienta trvá přibližně zhruba dva týdny a probíhá na dialyzačním středisku. U druhé metody, břišní dialýzy, probíhají edkukace i první dialýzy rovnou v domácím prostředí. Skupina B. Braun poskytuje svým pacientům na domácí hemodialýze mobilní dialyzační přístroj Physidia S3. Jde o přístroj poslední generace, který se s velikostí malé tiskárny 40x40 cm a váhou 23 kg řadí k nejmenším dialyzačním přístrojům vůbec.

Jeho velkou výhodou je, že není u pacienta doma potřeba žádných úprav ani speciálního vybavení, postačí běžná elektrická zásuvka. Ovládání probíhá prostřednictvím tabletu a obrazovky na přístroji, jeho obsluha je jednoduchá, přizpůsobená nelékařské obsluze. Po proškolení odborníkem je schopen ho používat prakticky kdokoliv. Jedinou podmínkou je, aby v průběhu hemodialýzy byl vždy někdo z příbuzných nebo známých doma. Příbuzného může v indikovaných případech nahradit pracovník specializované domácí péče. Zatímco na dialyzační středisko dochází pacienti na zhruba pětihodinové ošetření 3x týdně, domácí dialýza probíhá většinou 4 - 5x týdně, ale v kratším intervalu.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Tři projekty z peněz EU, které se ve Zlínském kraji povedly

Tři projekty z peněz EU, které se ve Zlínském kraji povedly | Video: Koláž/Deník