„Do neděle 24. srpna a potom od 2. do 8. září provádíme seřízení zapalovacích hořáků a čištění tlakového celku parou přes tlumič hluku. V důsledku toho může nastat krátkodobý nestandardní provoz kotle s překročením emisních limitů,“ upozornila marketingová pracovnice teplárny Jana Sedláčková.

„Po provedených zkouškách předpokládáme bezproblémové plnění všech limitů,“ dodala Sedláčková.