„Projekt zahrnuje obnovu živičných vrstev na místní komunikaci s šířkovým sjednocením na šířku vozovky 5 metrů v celém řešeném úseku ulice Nivy, celkovou rekonstrukci chodníků, parkovací plochy a sadové úpravy," popsal opravy místostarosta městyse Miroslav Papoušek.

„Podávali jsme žádost o dotaci na ministerstvo, ale bohužel jsme nebyli úspěšní, proto řešíme opravy z vlastního rozpočtu," vysvětlila starostka Olga Tkáčová. Oprava za 3,641 milionu by měla být dokončena v polovině letošního července.

„Jsme rádi, že to rychle udělají, silnice už to potřebovala," prozradil místní občan Rostislav Bělík.

„Naštěstí nás to nijak zvlášť neomezuje, silnice zůstala průjezdná, jen musíme být opatrnější," dodal.

Místní ale trápí také absence větší prodejny s potravinami.

LIDEM CHYBÍ OBCHOD

„Bohužel tady nemáme pořádný obchod," stěžuje si Ludmila Stýskalová.

„Vím, že byl problém vykoupit pozemky a že se nedaří obchod tady zajistit, ale je to dlouhodobý problém, tak doufám, že se to už konečně vyřeší," zlobí se místní občanka. Tento problém zatím nemá brzké řešení. Vedení městyse se zaměřilo spíše na dětské hřiště.

„U mateřské školy proběhne v nejbližších dnech výměna průlezky," potvrdila Deníku starostka Olga Tkáčová.

Původně přitom vedení městyse usilovalo o získání dotace na výměnu všech herních prvků na hřišti, to se však nepodařilo.

„Vyčlenili jsme 60 000 tisíc alespoň na opravu původní prolézačky pro děti," dodala starostka. „Zatím úpravy na dětském hřišti neprobíhají, ale víme, že jsou v plánu," prozradila učitelka Novosadová.

HŘIŠTĚ JE HOJNĚ 
VYUŽÍVANÉ

„Jsme moc rádi, že to opraví, protože je to již i nebezpečné," doplnila. Dětské hřiště přitom využívají nejen děti z mateřinky, ale také školní družina a odpoledne je přístupné i pro veřejnost. V polovině června by již měla opravená atrakce sloužit všem dětem.

MARCELA KANIOVÁ