Spolu s dokončením stavebních prací je v plánu zavedení nové linky MHD do městské části Prštné.

V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer.

Stavební část upravuje vozovku místní komunikace, stávajícího chodníku a přilehlé zeleně. V místě zastávky vznikne dopravní ostrůvek. Ten oddělí zastávku od vozovky, čímž se i zmenší stávající křižovatka ulic Náves a Kútiky. Zastávkový pruh však nezasáhne do rozhledového pole v křižovatce.

Zastávkový pruh bude umístěn mezi dopravní ostrůvek a silniční obrubník ohraničující chodník, čímž bude zabezpečený plynulý a bezpečný pohyb chodců. Vozidla MHD se budou otáčet ve stávající trase.

„Součástí vybudování zastávkového zálivu bohužel nebude přístřešek. Důvodem je existence inženýrských sítí, které mají ochranné pásmo. Zatím jsme nenašli řešení, které by respektovalo toto ochranné pásmo sítí a nebylo vzdálené od zastávky MHD,“ sdělil radní Michal Čížek.