Volební účast v jedné z nejmenších valašských obcí dosáhla sympatických téměř 75 procent. Voliči však své hlasy rozdělili takřka přesně napůl mezi dvě kandidující uskupení – Seninka I a Sdružení nezávislých kandidátů Seninka.

První jmenované získalo 50,39 % hlasů a čtyři mandáty v zastupitelstvu, druhé pak 49,61 % hlasů a tři mandáty.

Ustavující zastupitelstvo se konalo v pátek 14. října.

„Vzhledem k tomu, že při předvolením jednání nedošlo mezi zástupci obou kandidátních listin ke shodě v obsazení funkcí starosty a místostarosty, podali všichni tři zvolení zástupci i čtyři náhradníci Sdružení nezávislých kandidátů rezignaci,“ přiblížila situaci dosavadní starostka Seninky Milada Holečková.

Na ustavujícím zasedání tak složili slib člena zastupitelstva pouze zbývající čtyři držitelé mandátu.

„Je to nadpoloviční většina původně určeného počtu, ale nesplňují minimální zákonem určený počet pěti členů zastupitelstva obce,“ vysvětlila Holečková.

Pro obec to znamená, že budou vyhlášeny nové volby do zastupitelstva obce. O jejich termínu rozhodne Ministerstvo vnitra ČR. Do té doby bude obec zastupovat dosavadní starostka a čtyřčlenné zastupitelstvo s omezenými pravomocemi.

„Obec bude hospodařit podle rozpočtového provizoria. Zajištěn bude jen základní provoz obce, nemohou se uzavírat smlouvy v kompetenci zastupitelstva, nemohou se začínat žádné nové akce,“ uvedla Milada Holečková.