NÁROČNÁ JEDNÁNÍ

Dálnici tady však mnozí nechtějí nebo si přejí, aby vysoce vytížená komunikace bylo co nejdále od jejich obce. K uskutečnění dálnice se nabízí hned několik variant tak, aby její dopady na život v obci byly co nejnižší.

Na to však obyvatelé neslyší a míní jasně: „Bydlení v naší obci se značně zhorší, novou cestou budeme trpět, ceny našich domů i pozemků klesnou.“

Přesto se zástupci vedení obce i ŘSD dohodli, že budou společně o dalším řešení uvažovat. Tedy takovém, aby došlo minimálně ke kompromisu znesvářených stran.

„Navrhl jsem, že zastupitelstvo vydá usnesení, které předá zástupcům silničářů a kraje. Pak očekávám jejich zpětnou vazbu,“ uvedl starosta Zádveřic-Rakové Radovan Karola po jednání plném emocí.

„Připomínkami obce se budeme rozhodně zabývat,“ slíbil zase ředitel krajského ŘSD Karek Chudárek. Ožehavé téma budeme nadále sledovat.