Zlínský kraj poskytne univerzitě dotaci 200 milionů korun. V souvislosti s tím krajští zastupitelé schválili smlouvu s univerzitou, v níž se UTB zavazuje vytvořit minimálně 400 nových studijních míst v celkem sedmi nových studijních programech.

Z nových studijních programů UTB bude v akademickém roce 2027/2028 zahájena výuka v těchto čtyřech: Strojírenství a výrobní technologie, Zdravotnický záchranář, Technologie a hodnocení potravin a Materiály a technologie.

Ve Zlíně vyroste nová čtvrť. Boněcký rybník nabídne zhruba 400 bytů
Ve Zlíně vyroste nová čtvrť. Boněcký rybník nabídne asi 400 bytů

O rok později přijdou na řadu Radiologická asistence, Gastronomie a výživa a Polovodičové materiály.

„Nesmírně vítáme spolupráci s krajem, která je velmi intenzivní a má dobře nakročeno. Dotace pokryje zhruba třetinu nákladů, další třetina bude uhrazena ze zdrojů Ministerstva školství a zbytek zaplatí univerzita z vlastních zdrojů,“ sdělil rektor UTB Milan Adámek, podle kterého je důležité udržet absolventy univerzity v kraji.

Stáže, přednášky pro veřejnost i obory v angličtině

Ve smlouvě se univerzita dále zavazuje například k tomu, že nově postavenou budovu technologické fakulty bude každoročně využívat minimálně 1200 studentů, že UTB zajistí akreditaci 12 studijních programů v anglickém jazyce nebo že Fakulta technologická mezi lety 2025 a 2030 zorganizuje 500 přednášek pro základní a střední školy a 100 přednášek pro veřejnost.

Dále se počítá s tím, že v letech 2025 až 2030 UTB zajistí minimálně 285 stáží pro své studenty v zahraničí a stáží zahraničních studentů ve Zlíně na Fakultě technologické.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: V centru Zlína vzniká bike park

Zdroj: Iva Nedavašková