„Strom s výškou 31 metrů podstoupil redukční řez, jehož podstatou bylo především zlepšit provozní bezpečnost a rovněž prodloužit funkční životnost tohoto velice hodnotného stromu. Lípa byla silně narušena z hlediska statiky i vitality,“ informovala pracovnice obecního úřadu v Želechovicích Jitka Klásková.

Hrozilo podle ní navíc i prasknutí a padání větví, což by bylo nebezpečné hlavně proto, že strom roste v rámci zahrady u rodinného domu a části koruny zasahují nad frekventovanou komunikaci.Procedura odborného ořezání si vyžádala čtyřhodinovou uzavírku ulice 4. května i přilehlého chodníku.

Marek Houser