„Plánujeme budování nové infrastruktury pro 17 rodinných domů na Dlouhé, kde už se začalo s pracemi na úpravě terénu. Zapotřebí bude 25 milionů, které zafinancujeme formou investičního úvěru,“ sdělila starostka Eliška Olšáková.

Druhým stěžejním projektem bude rekonstrukce brownfieldu Domu na rohu na podnikatelský inkubátor II.

„Letos má město na investici vyčleněno 2,5 milionu s tím, že dalších 14,4 milionu by mělo obdržet z ministerstva průmyslu. Objekt v centru města se dočká statického zajištění, kompletní obnovy střechy, oken i podlah a také bezbariérových úprav. Začátek v květnu, dokončení pak v příštím roce,“ dodala starostka.

BEZPEČNĚ DO ŠKOLY

Letos pokročí i projekt Bezpečné cesty do školy, díky němuž vzniknou v okolí mateřské a základní školy nové chodníky, místa pro přecházení, přechod pro chodce i bezbariérově upravené křižovatky.

Akce za 10 milionů korun má v rozpočtu města přiřazeno 3,6 milionu, zbytek doplní dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V případě úspěšné žádosti o dotaci se začne realizovat také nový úsek cyklostezky směrem ze sídliště Palackého k ekoparku Trhovisko za 7 milionů korun.

PENÍZE I NA KANÁLY

Za 3 miliony korun město plánuje odkanalizovat ulici Nádražní, zejména prostor vlakového nádraží, městské sauny, fotbalových kabin a okolí. Za necelé 3 miliony se i opraví sociální zařízení a zázemí charity v domě s pečovatelskou službou. Počítá se rovněž s II. etapou obnovy domu Jana Horného, který je sídelní budovou radnice.

Na řadě je oprava fasády a okenních výplní za více než 2 miliony. Ve fázi výběrového řízení na dodavatele je aktuálně i rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení v ulici Sbořisko za 2,2 milionu korun.

U projektu chodníku v Cyrilometodějské ulici směrem k benzince se čeká na výsledek žádosti o dotaci. (poh)