„Částka určená na investiční akce je oproti předchozímu roku vyšší o 36 milionů. Zvýšené výdaje na investice jsou výsledkem našeho úsilí v minulých letech, kdy jsme pracovali na řadě projektů a žádostí o dotační podporu. Prostředky, které byly městu formou dotací v roce 2018 přiděleny, jsou zapracovány právě do letošního rozpočtu,“ uvedla starostka Eliška Olšáková.

Na příjmech města se z 51 procent podílejí příjmy daňové, které činí 88,4 milionu korun. Investiční dotace se předpokládají v souhrnné výši 34 milionů korun, přičemž nejvýznamnější položkou bude dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci odborných učeben základní školy ve výši 26,6 milionu korun. Na výkon státní správy město obdrží dotaci 18,6 milionu korun.

Největším investičním výdajem bude zmíněná dotací podpořená obnova školních dílen a odborných učeben v hodnotě 30 milionů korun. Za 5,2 milionu korun město dokončí cyklostezku z Valašských Klobouk směrem na Brumov- -Bylnici a za 1,6 milionu postaví další úsek cyklotrasy v ulici Koželužská.

Mezi významné investiční akce bude patřit zateplení městské budovy katastrálního úřadu za 4,2 milionu korun, dokončení rekonstrukce komunikace a opěrné zdi v ulici Kramolišova za 6 milionů korun nebo pokračování projektu Bezpečné cesty do škol zbudováním druhé etapy chodníků v ulici Dlouhá za 3 miliony korun. U polikliniky pak vyroste nové parkoviště za 750 tisíc korun. (poh)

Místo ve Zlíně , kde stával starý hřbitov .
Na místě budoucího relaxu býval kdysi hřbitov