Město získalo dotace na víceúčelové hřiště ve Smolině, opravu zázemí školní družiny základní školy, vegetační úpravy v ulicích Brumovská, Hřbitovní a Cyrilometodějská a rovněž na první etapu revitalizace sídliště na Luční.

„Zastupitelé schválili rozpočtová opatření, kterými investice zapojili do rozpočtu, a tím je posunuli k realizaci ještě v tomto roce. Jejich celkový objem činí 31,2 milionu korun,“ informovala mluvčí valašskokloboucké radnice Lenka Zvonková.

„Pouštíme se do projektů, které jsou v mnohém zásadní. Bez dotační podpory by město tyto investice finan-covat nedokázalo,“ uvedla starostka města Eliška Olšáková s tím, že většinou se jedná o projekty, za nimiž stojí dlouholetá příprava.

Radost pro malé i větší sportovce

Jako první se k realizaci přiblíží smolinské sportoviště. Stavební práce začnou už příští týden a skončit by měly v polovině letních prázdnin. Novostavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem, oplocením, osvětlením i mobiliářem vyjde na 2,4 milionu korun. Vybaveno bude pro malou kopanou, volejbal, nohejbal a další.

Sídliště Luční „rozkvete“

Díky schválení první etapy revitalizace na sídlišti Luční bude nyní vypsáno výběrové řízení na zhotovitele a práce by mohly začít zhruba v pololetí. V plánu je vznik nového centrálního hřiště s několika výškovými úrovněmi a pobytovou plochou, výstavba stezky pro pěší a cyklisty, oprava a zvýšení kapacity jednoho z parkovišť a také veřejné osvětlení a sadové úpravy celého prostranství. Náklady dosáhnou 17,5 milionu korun.

Další projekt se věnuje stavebním úpravám a rekonstrukci zázemí školní družiny a tělocvičny. Obnova se dotkne sociálního zařízení, sprch i šaten. Současně budou pořízeny nové pomůcky a nábytek do učeben školní družiny. Předpokládané výdaje činí 7,2 milionu a realizace se plánuje na letní prázdniny.

Veřejná prostranství v Cyrilometodějské a Brumovské ulici a také v okolí lokality hřbitova oživí nová zeleň. Plánuje se výsadba více než stovky listnatých stromů, tří stovek solitérních keřů a dalších téměř osmi set nízkých keřů, bezmála čtyř tisíc pokryvných rostlin a na osm a půl tisíce kusů trvalek a cibulovin. Předpokládané výdaje dosahují částky 4,9 milionu korun. V ceně je územní studie sídelní zeleně, projektová dokumentace, realizace výsadby a tříletá péče.