K záměru se dále však vyjadřovat nechtěl. Obecně se ale dá říct, že je stavba takové elektrárny v současnosti výhodným byznysem. Fotovoltaické články totiž vyrábějí elektřinu, kterou je možné prodat zpět do sítě za státem garantovanou cenu, která platí dvacet let. Ta je několikanásobně vyšší než cena za elektřinu vyrobenou běžným, méně ekologickým způsobem.

Momentálně leží žádost o spojené územní a stavební řízení na stavebním úřadu v Brumově-Bylnici. „Spojit dvě řízení dohromady je rychlejší, krátí to lhůty. Veřejné projednávání je stanoveno na 29. září, a pokud vše půjde dobře, v půlce nebo na konci října by mohlo rozhodnutí nabýt právní moci,“ upřesnila vedoucí úřadu Jana Zábelová.

Elektrárna by měla stát v Bylnici poblíž vlakové tratě. „Tam stojí městská čistírna odpadních vod a průmyslový areál Kloboucké lesní. Pokud vím, je to jejich pozemek,“ sdělil starosta města Zdenek Blanař.

Výběr lokality je při takové stavbě klíčovým problémem. „U těchto elektráren záleží hlavně na tom, aby se tím nenarušil krajinný ráz. Vzhledem k tomu, že by tyto panely měly být v průmyslové zóně, tak to snad vadit nebude,“ řekl Miroslav Janík z ekologického sdružení Kosenka, které sídlí v nedalekých Valašských Kloboukách.

Právě na výběr lokality doplatila společnost, jež měla zájem postavit takovou elektrárnu v Polichně na Luhačovicku. Letos v květnu tam lidé pomocí petice dali najevo svůj odmítavý postoj. Důvodem prý bylo mimo jiné i možné možné ohrožení vzácného motýla bourovce trnkového, který se v okolí obce vyskytuje. Nakonec tak z celé stavby sešlo.

Ve Zlínském kraji se začíná využívání fotovoltaických panelů rozmáhat. „Zatímco mezi lety 2004 až 2008 bylo v kraji vybudováno sto dvanáct fotovoltaických elektráren většinou malých výkonů na střechách budov, letos to bylo již padesát dva kusů hlavně střešních systémů,“ přiblížila ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje Miroslava Knotková.

V kraji je i největší fotovoltaická elektrárna ve střední Evropě. Tvrdí to alespoň internetové stránky Ostrožské Lhoty na Uherskohradišťsku. „Zajímavá je ale i instalace na rekultivované skládce Suchý důl ve Zlíně,“ dodala Knotková.