Bouři v loterijním průmyslu vyvolaly některé kroky našich zákonodárců. Deník vyzval místního magnáta podnikajícího v tomto odvětví dlouhá léta k otevřenému rozhovoru. Iva Valentu jsme požádali: buďte ve svých odpovědích nekompromisní, řekněte naplno svůj názor.

Už jste se smířil s novelou zákona o loteriích, která nastavila nová pravidla pro loterijní společnosti od letošního roku?

Rozhodně ne. Je špatně, když se konkrétní obor legálního podnikání stane předmětem politických hrátek. Je zcela logické, že muselo dojít ke změně zákona o loteriích a jiných podobných hrách, který nebyl novelizován od roku 1998, a byl tedy zastaralý. Seriózní diskusi nad novým zákonem ale vystřídal hon na čarodějnice, který si vysvětluji pouze jako snahu zlikvidovat poctivé domácí firmy a uvolnit trh například nelegální zahraniční konkurenci. Snad nejvíc jsem zaskočený tím, že zákonodárci nestanovili přechodné alespoň jednoroční období, než začne novela platit tak, jako tomu běžně bývá u ostatních zákonů. Loterní společnosti, ale především neziskový sektor, který přišel o svou velmi významnou podporu, by se tak na změnu mohly dostatečně připravit. Řadu let jsme významně podporovali potřebné. Nyní tyto prostředky získávají obce, města a stát. Předpokládám proto, že se neziskovky, sdružení a sportovní kluby obrátí právě na obce a města, aby jim tyto pomohly. Však jim to mnozí politici slibovali. Holding SYNOT teď nemůže suplovat úlohu státu. Je však málo pravděpodobné, že neziskovým organizacím bude finanční výpadek nahrazen. Obávám se, že populistické sliby i některých regionálních politiků prostě nebudou splněny a skutečně potřební zůstanou bez peněz. Vždyť jen my jsme rozdělili mezi tisíce subjektů a jednotlivců stovky milionů korun!

Znamená to, že letos neziskovky od vás nedostanou nic?

Rozhodně nenecháme neziskový sektor bez jakékoliv pomoci, jsou tu přece stovky organizací i jednotlivců, kteří naši pomoc potřebují. Ať už jde o folklorní soubory, nemocnice, školy, divadla, sociální ústavy či handicapované děti i dospělé. Finanční prostředky pro potřebné, i když v omezené míře, rozhodně seženeme. Budou pocházet z různých společností holdingu SYNOT. Celkem tak chceme věnovat neziskovému sektoru letos 15 milionů korun. Tyto peníze budou transparentně rozděleny Nadací Děti-kultura-sport.

Počítal jste vůbec s tím, že by podobný scénář mohl nastat?

Ve velké společnosti musíte počítat i s nejhoršími scénáři. Dodržovali jsme přesně a do puntíku literu loterního zákona. Investovali jsme stovky milionů korun do nejmodernějších technologií, které měly zajistit velmi přesnou kontrolu orgánů státního dozoru nad všemi finančními toky. Další stovky milionů jsme vložili do softwaru a hardwaru. Vše tak, abychom dodrželi zákonné podmínky stanovené ministerstvem financí. V dobré víře jsme spoléhali na to, že nastavená legislativní pravidla nebude stát bez rozmyslu měnit a že zásadní změny budou odborně diskutovány, a hlavně bude stanovena dostatečná doba pro zavedení takové změny do praxe. O to víc jsem překvapen a doslova znechucen současnými snahami o další zásadní legislativní zásahy do našeho podnikání. Ty přicházejí takřka nepřetržitě, destabilizují podnikatelské prostředí a místo odpovědné regulace loterií ze strany státu jsou jen politickým divadélkem.

Máte jistě na mysli například snahu o to, aby měla města a obce pravomoc zakázat loterním společnostem podnikání prakticky ze dne na den bez ohledu na platná povolení vydaná ministerstvem financí. Máte obavy, že se tento krok může státu „vymstít“?

Samozřejmě že ano. Jsme přece demokratický stát, kde by měly fungovat principy svobodného podnikání. Česká republika by se ale nyní bohužel mohla zařadit na roveň takových zemí, jako je Ukrajina nebo Polsko, kde tamní přehnaná regulace vyhnala ze země seriózní podnikatele, jejichž místo vyplnila šedá ekonomika operující za hranicí zákona. K vlastnímu potlačení negativních důsledků loterií tak nedošlo, naopak se výrazně zvýšila kriminalita a o práci přišly tisíce lidí. A na to čekají zahraniční provozovatelé internetového sázení, kteří si už několik let doslova brousí zuby na tučné a především nezdaněné zisky z provozování on- -line loterií v České republice. My se přece nebráníme snaze zdravým způsobem regulovat loterie. Chceme však jasná, korektní a dlouhodobá pravidla. Je nesmysl, aby stát tímto přístupem de facto zlikvidoval domácí loterní společnosti dodržující právní předpisy, připravil půdu pro nelegální provozovatele, přišel tak o několik miliard korun a ještě k tomu čelil žalobám od řady legálně podnikajících společností za zmařené investice.

Se snahou o to, aby se interaktivní videoterminály (IVT) dostaly na roveň klasických výherních hracích přístrojů, a obce tak mohly regulovat i jejich počty, přišel ombudsman Pavel Varvařovský. Jednali jste s ním o této problematice?

Bohužel ne. V závěrech pana ombudsmana se projevuje snaha srovnávat výherní hrací přístroje s videoloterními terminály a pokud možno provoz IVT potlačit. A to až příliš nahrává provozovatelům technicky zastaralých VHP, nelegálním hernám a některým provozovatelům kasín. Panu ombudsmanovi jsme zaslali několik dopisů, nabízeli možnost jednání i odborné diskuse nad touto problematikou, vysvětlili rozdíly mezi VHP a IVT a podobně. Pan Varvařovský ale provozovatelům zaslal velmi ironickou odpověď s tím, že o setkání nemá nejmenší zájem. Přitom existují informace o jednáních některých provozovatelů kasín s lidmi kolem pana Varvařovského. Domnívám se, že ombudsman podlehl nějakým vnějším tlakům lobbistických skupin, které mu mohly podsunout zavádějící dokumenty nebo podklady. Některé z nich jsem četl. Vykazují velkou míru odbornosti a musel je vytvářet někdo, kdo je součástí loterního průmyslu. Dávat na roveň VHP a IVT je demagogie a nesmysl. Je to účelové překroucení faktů. Přestože jsou si vzhledem podobné, jde o naprosto odlišné typy přístrojů, kdy finanční toky u moderních IVT jsou již například pod přímou kontrolou orgánů státního dozoru. Veškerá herní data se navíc několik let uchovávají, přístup k nim je zabezpečený. To však zastaralé VHP ne- umějí a divím se státu, že tak dobrovolně odmítá technologii, která mu umožňuje lepší regulaci i kontrolu. Investovali jsme desítky a stovky milionů do vybudování centrálního loterního systému, který má desetileté povolení, a někdo nám následně oznámí původní podmínky nyní neplatí, sbalte si to a jděte. Naopak v zahraničí, například v Maďarsku, Rumunsku, Itálii či Řecku, stát výherní hrací přístroje potlačuje a povoluje IVT z důvodu čistých finančních toků a maximální kontroly daňových odvodů.

Podobný názor jako ombudsman zastává i občanské sdružení Brnění. Myslíte si, že je jím ombudsman ovlivněn?

Mám za to, že tomu tak je. Pan Varvařovský se na problematiku dívá skutečně jednostranně, zřejmě je pod vlivem podobných občanských sdružení. Členové Brnění navíc legální provozovatele, kteří platí veškeré daně a poplatky stanovené státem, zaměstnávají tisíce lidí a snaží se na trhu prosadit s nejmodernějším a nejtransparentnějším zařízením, které dává státu možnost absolutní kontroly provozu, nazývají hazardní mafií, obviňují všechny kolem sebe a zcela bez zábran a dle mého názoru nezákonně se snaží zlikvidovat legální loterní průmysl. Prostřednictvím zájmového sdružení provozovatelů centrálních loterních systémů SPELOS zvažujeme podat žalobu na toto sdružení a taktéž trestní oznámení za opakovaná a naprosto lživá tvrzení a obvinění v médiích. Pokud se potvrdí, že tyto informace médiím poskytli a dále šíří pánové Hollan a Bartík, pravděpodobně podáme trestní oznámení právě na ně.

Jaká jsou podle vás rizika v tom, že by nikoliv ministerští úředníci, ale právě obce a města měly mít právo rozhodovat o umístění loterních zařízení na svém území?

To je jedna z nejhorších zákonných změn v novele, kterou jsem kritizoval a kritizovat budu. Vlády všech zemí chtějí mít kontrolu nad loterním průmyslem ve svých rukou. My naopak tyto pravomoci svěříme starostům. Bohužel se přesně potvrzuje, co jsem celou dobu tvrdil. A sice, že tento krok přinese nejednotnost podmínek pro provozovatele a nastartuje obrovskou korupci ve městech. Mohu uvést několik případů. Ostrava-Jih. Zatímco v desítkách českých měst probíhá diskuze nad přípravou nové obecní vyhlášky regulující rozmístění výherních zařízení s profesními sdruženími, tady se vyhláška připravila zcela tajně a netransparentně. Máme dokonce podezření, že jde o jednu z místních společností, která zneužila radní a zastupitele k tomu, aby si vyřídila účty s konkurencí. Zatímco naší společnosti SYNOT TIP zastupitelé svým rozhodnutím zruší téměř všechny herny s investicemi v řádu desítek milionů korun, herny domácích provozovatelů jsou téměř nedotčeny. Zakázané zóny, tak jak je navrhla městská rada Ostravy-Jih, mnohde začínají právě u našich provozoven, zatímco o pár metrů dál je již provozovna domácí společnosti povolena. Tento způsob jednání zavání nejen zneužitím pravomoci, kterou obce od Nového roku získaly, ale také korupcí. Pokud se ukáže, že tomu tak skutečně je, budeme se samozřejmě domáhat náhrady vzniklých škod z titulu zmařených investic a neoprávněného zásahu do podnikání.

Věci veřejné ústy poslance Josefa Novotného zdůrazňují, že loterní byznys se od normálního podnikání dříve lišil mimo jiné třeba ve způsobu zdanění. Nyní navrhuje například zdanění výher.

Rozhodně není pravda, že by loterní společnosti měly do konce loňského roku nižší odvodovou zátěž, než je tomu v jiných oblastech podnikání. Provozovatelé měli pouze jinak konstruovány odvody. Šlo o odvod na státní dozor, správní poplatky, místní poplatky a na veřejně prospěšné účely. Politická reprezentace však nyní rozhodla o tom, že loterní společnosti zatíží navíc klasickou daní z příjmu. K tomu všemu si loterní společnosti na rozdíl od ostatních firem nesmějí odečítat DPH.

Poslední výkřik z dílny VV na mne navíc působí jako podivný vzkaz provozovatelům loterií. Zdanění výher je přece úplně nesmyslné, přineslo by pouze chaos a další administrativní zatížení. Proč tedy VV neoznámily, jakým způsobem by mělo probíhat? Budou si snad sami hráči, kteří například vyhrají pár desítek korun v číselné loterii, muset vyplňovat daňová přiznání? Takto se maximálně docílí toho, že lidé odejdou k zahraničním provozovatelům, z nichž stát nemá vůbec nic.