Technické služby Zlín sběr vánočních stromků, které jsou odloženy u kontejnerů na směsný či tříděný odpad, zahájily 7. ledna. Speciální svoz pracovníci zajišťovali jednou týdně, naposledy vyjedou v neděli tedy o týden později, než byl původní předpoklad.

„Důvodem je, že lidé stromky na určená místa ukládají stále ve velkém množství. Běžně odvážíme každý rok kolem 30 tun, letos je to už zhruba 42 tun,“ prozrazuje vedoucí provozu Technických služeb Zlín Jiří Balajka.

Pokud někdo ke kontejnerům odloží stromek až v příštím týdnu, bude rovněž odvezen. Nebude ovšem zpracován do kompostu bude odstraněn v rámci běžných svozů jako součást směsného komunálního odpadu. Skončí tedy na skládce.

„Chceme obyvatele města, kteří se ještě potřebují stromečků zbavit, znovu požádat, aby je odkládali skutečně jen ke stanovištím kontejnerů,“ říká Balajka. (raš)