"Není vhodné stromky řezat, lámat, sekat, jakkoli svazovat, balit a vkládat do kontejnerů. Rozhodně by se vánoční jedle, smrky či borovice neměly povalovat v ulicích nebo na dalších veřejných plochách. Veškeré stromky odvezou pracovníci Technických služeb odděleně a dřevní hmota bude zpracována na kompostárně," uvedl mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer s tím, že svoz stromků bude vždy v pondělí, případně v úterý ve 2. až 6. týdnu 2021.