„Varhany jsou sto sedmnáct let staré. Loni se nám jich podařilo třetinu zrestaurovat. Protože chceme, aby sloužily i veřejnosti, rozhodli jsme se uspořádat cyklus koncertů,“ vysvětlil štípský varhaník Lubomír Hnilica. V prostorách chrámu zazní skladby z děl Johanna Sebastiana Bacha, Roberta Schumanna, Josefa Kličky či Bohuslava Martinů.

„Díky podpoře města i Zlínského kraje se nám daří zvát také kvalitní interprety. Zítra u nás zahraje varhaník Petr Rajnoha, který už vyhrál několik mezinárodních soutěží,“ řekl Hnilica.

Rajnoha má s koncertováním v kostelech dobrou zkušenost. „Kontakt s publikem je tu sice menší, ale díky akustice se v kostele obvykle dá navodit výjimečná atmosféra. Ve štípském chrámu jsem už zkoušel, a varhany, které tu mají, jsou krásný nástroj. Je dobře, že se o ně snaží pečovat,“ uvedl varhaník.

Návštěvníci budou moci zítra varhany nejen slyšet, ale také nahlédnout do jejich útrob a podívat se, jak vlastně fungují.