„Kůrovec je proti nim milý. Koupí les a vykácí ho tak zvaně na hlavu. Co po nich zůstane, je hrůza. Obrovské pařezy, hromady klestí a odřezků, vyjeté koleje po těžebních strojích. Les ztrácí svou tvář a pomalu bude zarůstat trávou a býlím,“ posteskl si starosta Hřivínova Újezdu Josef Pospíšil.

Velké těžební společnosti dřevo prodají a zákonnou povinnost po vykácení les do dvou let zpětně vysadit, neřeší. Pozemek převedou na další, nic netušící osobu a jsou z obliga.

Případy prodejů lesů v okolí vísky se v poslední době množí. Starousedlíci většinou převedou své pozemky a lesy na mladé. Ale ti je ze dvou třetin okamžitě prodají.

Nevelká víska ležící v údolí Vizovské vrchoviny má výhodnou geografickou polohu. Hřivínův Újezd 16. června 2021. Na snímku příjezd do vsi s velmi ceněnou cyklostezkou.
Cyklostezka opět spojuje rozdělené obce

Letos bude vykácený les o rozloze 5,5 ha v místní lokalitě Budišovy. Stejný osud se připravuje i pro les Zbytky o výměře 4,5 ha.

„Vím a chápu, že les se musí podle lesního hospodářského plánu obnovovat. Obnovovat znamená nejen těžit, ale taky vysazovat, což je pro některé lidi a firmy ztrátová záležitost. Jejich uvažování o rychlém zisku v našem katastru je smutnou skutečností,“ dodává starosta.

Připomněl, že les tvoří přirozenou ochranu vesnice před sesuvy a erozí půdy, je to zádržný systém vláhy při velkých deštích a tím před záplavami a v neposlední řadě lesy svou tvorbou kyslíku jsou i naše plíce.

Proto obecní úřad vyzývá majitele lesních pozemků v katastru Hřivínova Újezdu, kteří uvažují o prodeji lesa, aby se obrátili na úřad, který eviduje zájemce o koupi lesů z řad místních obyvatel.

Nevelká víska ležící v údolí Vizovské vrchoviny má výhodnou geografickou polohu. Hřivínův Újezd 16. června 2021. Na snímku starosta obce Josef Pospíšil.
Díky rozpočtu a dotacím se Hřivínův Újezd rozvíjí

„Budeme nápomocní i při jednání s odborným lesním hospodářem, který poradí o smysluplném využití lesa tak, aby nedošlo k jeho devastaci,“ informoval starosta.

„Les, jak tvrdili naši předci, je investice do budoucnosti. Jak budou příští generace na nás nahlížet? Jako na generaci, u které na prvním místě byla vidina finančního zisku před ochranou přírody? Co předáme našim dětem - holé pláně? Chovejme se tak, aby naše děti na nás vzpomínali s úctou,“ uzavřel Josef Pospíšil.