„Chceme oslavy pojmout jako poděkování zakladatelům. Třiasedmdesáti našim členům navíc předáme děkovné listy a osm osmdesátiletých dostane zarámované diplomy,“ prozradil předseda ZO ČSV Josef Košárek. Věkový průměr členů spolku se pohybuje kolem padesáti let. Nejstarší včelař má osmdesát let a je z Lípy, nejmladší bydlí v Neubuzi a je mu sedmnáct.

Začátky spolku připomenou historické dokumenty, fotografie a z kroniky také informace o nejdůležitějším včelaři z každé obce. Vystaveny budou i různé úly od roku 1927. „Nebudou chybět různé medikamenty a včelí produkty, medové pečivo i medové pivo. Bohužel nemůžeme mít vystavené živé včely, máme to kvůli moru zakázáno,“ doplnil Košárek.

Na oslavách se podílejí i žáci, kteří vyrobili úl s včelami. Odpoledne zahraje dechovka kapelníka Miroslava Zálešáka ze Zlína. ⋌(mno)