Veterinární správa ve Zlínském kraji a v přilehlých oblastech Olomouckého kraje eviduje už sedmnáct ohnisek nákazy. Okolo každého takového místa bylo vyhlášeno ochranné pásmo, v němž včelaři musejí dodržovat přísná pravidla.

„Na Vsetínsku je vymezeno ochranné pásmo zahrnující obce Babice u Kelče, Kunovice, Lázy, Lhota u Kelče, Loučka a Podolí u Valašského Meziříčí,“ informoval valašskomeziříčský mluvčí Josef Beneš. Jedno z ohnisek se totiž nachází v Podhradní Lhotě na sousedním Kroměřížsku.

Tento druh moru postihuje převážně zavíčkovaný včelí plod. „Jejím původcem je mikrob Paenibacillus larvae, vytvářející mimořádně odolné spory. Ty jsou schopny proniknout do tělesných tkání larev a následně je zcela rozložit,“ vysvětlil ředitel Krajské veterinární správy František Mahdalík.

„Uvnitř ochranných pásem lze přemísťovat nebo zakládat včelstva pouze se zvláštním povolením a po důkladném vyšetření,“ přiblížil František Mahdalík nově vydané nařízení Krajské veterinární správy. „Včelaři zároveň nesmějí používat med, pyl, plásty a vosk pocházející z oblasti s neznámou nákazovou situací,“ doplnil.

Před zavlečením obávané choroby má chránit rovněž zamezení přístupu včel do neobsazených úlů, vyhledávání a utrácení divoce žijících včelstev neznámého původu.

A především průběžné dezinfekce úlů, zásobních plástů a včelařských potřeb.

Med pocházející nebo skladovaný v ochranném pásmu může být uveden do oběhu pouze při negativním výsledku bakteriologického vyšetření, upozornuje nařízení.

Přísná veterinární opatření zřejmě jen tak nepominou. „Až budou zlikvidována včelstva a související zařízení v ohniscích, provedena závěrečná ohnisková dezinfekce a po dobu šesti měsíců až jednoho roku se v ochranných pásmech mor včelího plodu nevyskytne, teprve poté budeme moci považovat nákazu za zdolanou,“ upřesnil ředitel Krajské veterinární správy.

Ze šířící se nákazy mají obavy i včelaři, kteří zatím přímo ohrožení nejsou. „Pokud by nákaza zasáhla naše včelstva, byla by to katastrofa. Museli bychom je spálit,“ s těžkým srdcem přiznal Martin Biel z Jablůnky.

Na lehkou váhu poslední informace neberou ani včelaři na Hornolidečsku. „Bavíme se o tom na každé schůzi. Zaplať pánbůh, u nás už více než deset let mor neudeřil,“ komentoval včelař Stanislav Brhel z Lidečka.

Základem úspěchu je podle něj pečlivá prevence. „První předpoklad je takzvaná obnova včelího díla. To znamená, že by ve včelínech neměly zůstávat staré plásty. Pak je to celková hygiena na včelnici a svědomitá léčba proti varroáze. Všichni podobní parazité totiž mohou být přenašeči moru,“ poradil zkušený včelař.