Od včerejška má totiž střecha fakulty nové obyvatele. Jsou jimi tři „univerzitní" včelstva. Už za pár měsíců budou moci studenti či pracovníci fakulty díky nim analyzovat, jaké škodlivé látky zatěžují ve Zlíně životní prostředí nejvíce.

„Včela totiž funguje jako dokonalý přírodní bioindikátor, jímž lze sledovat kvalitu a změny životního prostředí. Včely přicházejí do styku se všemi jeho složkami, tedy vzduchem, rostlinami, vodou i půdou. Díky tomu můžeme sledovat přítomnost škodlivých látek v medu, ve vosku i včelách samotných. Při výzkumech na celém světě bylo zjištěno, že med od včel chovaných ve městech bývá nezávadný. Naopak lze pozorovat rozdíl v látkách, které se dostanou do těla včely," vysvětlil akademický pracovník Roman Slavík, vedoucí zajímavého projektu.

Podobný výzkum na včelách a jejich produktech už prováděl. Jednalo se o včelstva z Napajedel či právě ze Zlína. Překvapivě bývá podle něj městské prostředí pro chov včel často výhodnější než venkov.

„Ve městě jsou zahrádky, zahrady a parky a v nich velká pestrost rostlin. Na polích se však často dokola pěstují stále stejné rostliny. Nejvíc včelám škodí plošné používání pesticidů. Tyto látky se naopak ve městech nepoužívají. Také průměrná teplota bývá ve městech vyšší, což včelám svědčí," prozradil Jiří Kalenda, předseda zlínských včelařů. Podle něj je na tom Zlín co do počtu včelařů a včelstev velmi dobře a v rámci republiky patří mezi nejpočetnější organizace.

„Přímo ve Zlíně evidujeme 220 našich členů a asi dva tisíce včelstev. Navíc v Malenovicích je samostatná organizace s velkým počtem členů," doplnil Kalenda. Mezi včelaři je i celá řada akademiků, respektive vysokoškolsky vzdělaných lidí. Spolupráce s univerzitou tak není náhodná. Přímo na Fakultě technologické je také akreditovaný obor Inženýrství ochrany životního prostředí, jehož studenti se budou vztahem včel k životu ve městě zabývat.

„Nejde však jen o naši fakultu. Do tohoto projektu se mohou zapojit i studenti z dalších částí univerzity. Pozorovat a zkoumat jevy ve včelím společenství lze i z matematického, statistického, či fyzikálního pohledu," doplnil také Roman Čermák, děkan fakulty technologické.

V rámci Zlínského kraje půjde zřejmě o první včelí úly přímo v centru města. Ve světě, ale i jinde v republice, se už však tato praxe ujala. Po Paříži se včelařství věnuje i Praha, Brno či České Budějovice.