Tamní radnice si jakožto zdroj podkladů pro nápravu nechala změřit prvky v interiéru školky externí firmou a dočkala se ještě horší zprávy.

„V pátek nám bylo oznámeno, že se při měření objevila také vlákna azbestu, a to situaci o dost komplikuje. Na včerejším zastupitelstvu jsme jednohlasně odsouhlasili kompletní a trvalou nápravu. Celá budova se musí dekontaminovat a sanovat. Město to vyjde na zhruba 15 milionů korun, ale jde tady hlavně o zdraví dětí, takže se není o čem bavit,“ vysvětlil starosta města Lubomír Doležel.

Zastupitelé se rozhodovali mezi několika variantami. „Původně jsme dokonce polemizovali o okamžité a jednodušší nápravě, která by veškerá vlákna odstranila, ale problémy by se mohly vrátit. Jakmile jsme se ale dozvěděli o tom, že je tam i azbest, tak to bylo jasné. Musí se to vyřešit maximálním možným opatřením,“ osvětlil starosta jasný postoj zastupitelů.

Jejich rozhodnutí chválí také Zoja Guschlová, která vedla proces měření. Nejrozsáhlejší a také nejnákladnější postup zastupitelům Fryštáku doporučila.

„Je to opravdu trvalé řešení a v tuhle chvíli určitě nejlepší. Jakmile se azbestová zátěž trvale odstraní, tak už ji není v budoucnu potřeba řešit,“ vysvětlila důležitost včerejšího podvečerního rozhodnutí Guschlová.

Také vysvětlila, jak je možné, že azbest objevil až její tým a nikoliv první testování ze strany Krajské hygienické stanice Zlínského kraje.

„Oni objevili minerální vlákna, a tím dali základ našemu měření, něco, od čeho jsme se mohli odrazit. Není to rozhodně tím, že by něco přehlédli. My jsme vycházeli z jejich měření, a to jsme našimi postupy ještě rozšířili,“ vysvětlila.

Děti přijmou do náhradních prostor

Děti se podle prvních plánů do školky vrátí někdy v říjnu. To způsobuje hlavně organizační problémy.

„Je to na přelomu školních roků, takže budeme muset přijmout nové děti do provizorních prostor, které ale naštěstí máme. Kapacitu 148 dětí si udržíme a dokud to bude nutné, zůstaneme v budově základní školy,“ vysvětlila ředitelka školky Ilona Staňková.

S rozhodnutím zastupitelů rozhodně souhlasí.

„Já tady učím přes dvacet let a žádná vlákna mi nikdy nijak nevadila, ale rozumím tomu. I když jsem byla zpočátku nakloněna té rychlejší, jednodušší a levnější variantě, tak po těchto nových zjištěních už není o čem mluvit,“ dodala.