Touto problematikou se zabývali představitelé krajské policie a hejtmanství se starosty v regionu.

„Je těžké starostovat ve městě s přirozenou spádovostí a velkým počtem obyvatel, které neustále čelí snahám státu či kraje něco zrušit. Jednou to je stavební úřad, podruhé dálkové autobusy, teď policie. Každý tento krok pak demotivuje občany, kteří u nás chtějí zapustit kořeny,“ komentoval vývoj v regionu za posledního půl roku starosta Chmela.

Ve Slavičíně chtějí, aby policie od záměru rušení oddělení upustila nejméně do doby, kdy skončí opatření po následcích výbuchů v areálu vrbětických skladů.

„Kvůli zvýšenému pohybu policistů na našem území totiž téměř vymizela kriminalita, což je jedním z argumentů pro zrušení našeho policejního obvodu,“ vysvětlil Tomáš Chmela.

Krajská policie zatím zcela jasně svůj záměr zrušit obvodní oddělení ve Slavičíně nepotvrdila.

„Proběhla rozsáhlá diskuze a výměna názorů všech zúčastněných. Zhruba do 14 dnů vedení kraje vyhodnotí návrhy a podněty vzešlé z diskuze a krajský ředitel rozhodne, která organizační forma (obvodní oddělení, policejní stanice) je pro předmětnou lokalitu služebně účelnější a efektivnější. Více informací k předmětnému tématu uvedeme až po uvedeném rozhodnutí,“ uvedla za vedení krajské policie mluvčí Lenka Javorková.

„Krajský policejní ředitel nám starostům oznámil záměr zrušit obvodní oddělení policie a převést ji na policejní stanici. Tento návrh vnímám jako otevření dveří pro další ústup policie z našeho města a snížení bezpečnosti našich občanů,“ uvedl starosta Slavičína Chmela.

Doplnil, že s tímto návrhem starostové v regionu zásadně nesouhlasí, protože snižuje a zhoršuje bezpečnostní situaci na Slavičínsku. Přesto však usilují o dobré vztahy s policií.

„Chceme nastartovat aktivní spolupráci mezi samosprávou a policií. Chci aby Slavičín nebyl „pokusnou laboratoří“ likvidace veřejných služeb, ale vzorem pro ostatní, jak tyto služby pro občany uhájit a rozvíjet,“ vysvětlil Tomáš Chmela.