Pohodu ve Veselé podtrhuje i fakt, že zastupitelstvo obce je sehrané jako dobře seřízený stroj.
„S lidmi, se kterými v zastupitelstvu pracuji, jsem rád. I s předcházejícími zastupiteli jsem byl spokojen. Sedli jsme si,“ říká starosta obce Veselá Daniel Juřík.

Jak se u Vás ve vaší obci Veselá máte a co je u vás nového?
Jak se dá čekat, povím, že na Veselé se máme vesele. I když stejně jako všude, tak i u nás to v této době není jednoduché. Máme stejné starosti jako ostatní obce a města. A co je u nás nového? Od začátku letošního školního roku máme novou paní ředitelku. Přišla s novými nápady, které ale nyní nemůže realizovat, protože nám pandemie koronaviru děti do školy chvilku pustí a chvilku zase nepustí. Máme i novou paní učitelku, která taktéž vyučuje online a nemůže být s dětmi, tak to také není pro ni příjemné.

Co nová paní ředitelka veselské školy navrhla, aby se změnilo?
Na zastupitelstvu jsme nové paní ředitelce přislíbili i pátou třídu. Doposud jsme měli ve škole jen žáky 1.-4. třídy. Takže letos chceme mít na začátku nového školního roku i páťáky. Co se týká novinek ve škole, připravujeme i opravu střechy, která je opravdu nutná. Půjde o vybudování nové ocelové nosné konstrukce tak, aby byla střecha samonosná. S opravou chceme začít již posledních 14 dní v červnu, máme podepsanou smlouvu s dodavatelem prací. Máme na to dva měsíce přes prázdniny, chceme to tak mít na začátku školního roku hotovo.

O jak vysokou investici v tomto případě půjde?
Celková investice se vyšplhá na necelých dva a půl milionů korun korun. Záměr máme podpořen z ministerstva pro místní rozvoj. Chceme ještě také zkusit zabojovat o dotace z ministerstva financí, které vyhlásilo výzvu pro získání dotací pro opravy a stavby veřejných budov. Uvidíme, jestli budeme úspěšní tak, abychom si zlepšili finanční výpomoc od státu.

Kromě novinek ve škole, co ještě ve Veselé plánujete nebo co se vám tady již podařilo realizovat?
Jde o opravu chodníku, kterou jsme začali realizovat v loňském roce a kterou jsme v prosinci přerušili a nyní je nutno dokončit drobné stavební a terénní práce. I zde máme přislíbenu dotaci a to z Integrovaného plánu rozvoje území Zlínska. Jedná se asi o úsek 750 metrů opravovaných chodníků a vybudování i nových částí, které jsou navazující ke stávajícím. Realizaci, kterou jsme započali ve spolupráci s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje (ŘSZK), kdy ve zmiňovaném úseku prováděli odvodnění a pokládku nového asfaltového povrchu.
Letos po Velikonocích zahajujeme naplánovánu druhou etapu v rámci tohoto projektu. A to pokračování budování nového chodníku a trasy cyklostezky Klečůvka-Veselá, kdy se vybuduje 100m chodníku ze zámkové dlažby a asi sto dvacet metrů cyklostezky končící na hranici našeho katastru, kde by na ni mělo navazovat město Zlín.

Vy tady máte za sebou i další velká projekt a to novou kanalizaci v obci….
Nová kanalizace byla jedna z velkých akcí, které jsme dělali v roce 2017. Šlo o 1,5 kilometru kanalizace s napojením na ČOV Slušovice, tedy odkanalizování jedné větve, která je v majetku obce. Musím říct, že se nám tato akce vydařila, kolaudaci jsme poté provedli již v roce 2018 a vysoutěžili jsme velice dobrou cenu oproti projektu. Dostali jsme se o více jak třetinu levněji. Akce byla spolufinancována z ministerstva zemědělství a Zlínského kraje. Takže nás ten jeden a půl kilometr vyšel zhruba na 4,5 milionů korun, což je tedy slušná částka.

Obec Veselá připravuje nový vizuál. Ve spolupráci se studenty grafického designu z Fakulty multimediálních komunikací UTB vybrali zastupitelé vítězný návrh z těch, které studenti při této příležitosti vytvořili. Takže se na nový vzhled obce připravujete, co ještě?
Před osmi lety se náš úřad přestěhoval do současné budovy, kde nyní sídlíme. Budovu bývalého obecního úřadu jsme taktéž za podpory IPRÚ Zlín – sociální bydlení v obci Veselá kompletně za 15 milionů zrekonstruovali. Vzniklo tak zde šest obecních bytů, centrum volného času a zázemí pro hasiče. Budova je v sousedství veselské základní a mateřské školy. To byla jedna z větších investic v předcházejícím období. Máme také nové hřiště s umělým povrchem na malou kopanou, které jsme realizovali z vlastních zdrojů z důvodu, že u tohoto záměru jsme neuspěli dvakrát se žádostmi o dotace. Nakonec jsme se však rozhodli jej vybudovat z vlastních prostředků.

Mluvil jste o šesti bytových jednotkách - obecních bytech. Jsou všechny obsazeny?
Jedná se o sociální byty, kdy podmínky stanovuje poskytovatel dotace – MMR. Čtyři bytové jednotky jsou dispozičně řešené jako 1+KK, o výměře asi 40 m2. Všechny byty jsou obsazeny lidmi, kteří prošli výběrovým řízením a byli schváleni zastupitelstvem obce. Byt jim byl přidělen za podmínek uvedených ministerstvem pro místní rozvoj, kdy udržitelnost tohoto projektu je pět let. Nájemníci mají v těchto bytech uzavřenu nájemní smlouvu minimálně na rok, maximálně pak na dva. Pak si mohou zažádat o prodloužení, ale k tomu se dokládají podklady požadované v rámci tohoto operačního programu, jako například výše jejich příjmů atd.
Jinak byty jsou obsazeny všechny. Jeden byt zde je 3+KK a jeden 4+KK. V těchto bytech bydlí rodiny, které nedosáhnou na své vlastní bydlení. Musí však mít prostředky na hrazení nájmu v těchto bytech a poplatcích s tím souvisejících.

Co se týká další výstavby bydlení u vás v obci, plánujete, například na obecním pozemku, další výstavbu pro bydlení?
Obec Veselá nemá ve svém vlastnictví moc vlastních pozemků pro výstavbu rodinných domů. Měli jsme tady lokalitu, která byla podmíněna zástavbovou studií, kde by byla možná výstavba až 25 rodinných domů, ale bohužel se všichni vlastníci pozemků v této lokalitě nedohodli. Nicméně někteří vlastníci si zde na svých pozemcích již začali stavět. Jinak tady máme ještě neobydlený objekt, který by potřeboval demolici, ale není v majetku obce a chtěli bychom to nějak řešit, aby vzhled obce byl ještě lepší.

Zájem bydlet ve Veselé je zcela jistě mimo jiné dán i tím, že obec je snadno dostupná pro veřejnou dopravu, navíc je nedaleko. krajského města Zlína a Slušovic, kam lidé z Veselé dojíždí za prací.
Do Zlína je dostupnost skvělá, do Vizovic již méně. Tam je autobusové spojení horší.

Velkým tématem ve Veselé i dalších okolních obcích je plánovaná výstavba dálnice D49. Dotkne se i vaší obce?
Dotkne. Na východní části obce mělo být napojení na stávající úsek již vybudované čtyřproudovky, kdy byl plán vybudování sjezdu do Slušovic a na Veselou. Nicméně poslední informace z ŘSDČR jsou takové, že těleso 49 bude končit pod obcí Veselá a to kruhovým objezdem. To se taky nás dotkne z ohledu hlučnosti a také ještě nikdo neřešil, kde v případě, že se na zmiňovaném místě vybuduje kruhový objezd, bude zastávka veřejné dopravy a jak se přes tento kruhový objezd dostanou pěší do Slušovic? Sice jde o technické řešení, ale pro obec důležité, myslím však, že by se tyto věci měly dořešit v rámci studie.