Vlachovice-Vrbětice, jsou dvě dříve spojené obce, vnímají lidé toto spojení nebo to už lidově: neřeší?

Jsme víc než padesát let dvě spojené obce a to spojení podle mne přineslo své světlé stránky. Co se týká soužití, vnímám občas jakousi rivalitu mezi oběma částmi obce. Přesto výrazně podporujeme spolkovou činnost mezi nimi. Například zde máme vynikající místní paní učitelku, která vystudovala konzervatoř a pomohla založit dětský folklorní soubor Dokopjánek, ke kterému vznikla i cimbálová kapela Dokopy. Všeobecně v obci podporujeme všechny spolky, se kterými komunikujeme, částka, kterou ročně vynakládáme pro tyto účely, dosahuje okolo jednoho milionu korun, což z našeho rozpočtu není zanedbatelné. Snažíme se o to, aby tady spolková činnost fungovala, pro mne to byla jedna ze základních priorit. Má vést ke sbližování a dobré společné náladě. Nikdy jsem obě obce nerozděloval a dokud zde budu, neudělám to. Naopak, budu hledat a zavádět prvky, které by obě části stmelovaly.

Pane starosto co je tedy u vás ve Vlachovicích-Vrběticích nového?

Pro žádného starostu obce by nikdy nemělo být nic nového. Každý starosta obce či města by kromě toho, co jde z jeho úřadu, měl by mít i přehled o běžném životě v jeho obci a nic převratně nového by ho nemělo překvapit. Starosta musí být především dobrý hospodář a starat se o společný majetek občanů. Například u nás každá akce, která se připravuje, tak je zohledňováno u ní to, za jakých podmínek se zrealizuje, jak se se bude daný projekt využívat a udržovat.

Jak je na tom obec Vlachovice-Vrbětice s investicemi, co plánujete, co se vám zde v poslední době povedlo?

Již loni jsme zahájili částečnou rekonstrukci koupaliště, protože se nám podařilo získat finanční prostředky z kompenzací daňových výpadků. To jsme využili, protože rok předtím jsme byli neúspěšnými žadateli. Co se týká samotného projektu rekonstrukce koupaliště, tak jsme našli inspiraci v nedaleké obci Návojná, kde rekonstrukci koupaliště nedávno provedli.

Co plánujete v rámci rekonstrukce vašeho koupaliště?

Stav koupaliště volal po rekonstrukci již delší dobu. Plánujeme zde zabudovat nové technologie na úpravu vody, celá akce bude o technologiích. Také folie v bazénu není nesmrtelná má jakousi životnost, zejména ta část, která je nad vodou. Tady jsme se nechali inspirovat Návojnou, část přelivů mají v nerezu, jinak celou vanu bazénu mají potaženu fólií. S tím takto budeme počítat i my.

Obec také v rámci podpory sportu loni dokončila sportovní areál, který navazuje na koupaliště a fotbalové hřiště. Jde o velké víceúčelové hřiště s umělým povrchem, u kterého je i současně malé, původní hřiště s umělým povrchem, i zde je nutná jeho obnova. Máme v plánu vytvořit z něj workautové hřiště pro základní školu, protože je v jejím sousedství.

O jaké další investice ve vaší obci půjde?

Co se týká připravovaných investic, tak jde o akci, které pracovně říkáme „kulový blesk“. Týká se prostor našeho úřadu. Jde o již několik let připravený projekt, kde v naší budově je v prvním patře ordinace lékaře. Bohužel zde není výtah, který potřebují starší lidé a lidé s omezením pohybu. Proto by bylo lepší, kdyby podmínky přístupu měli co nejsnažší. Náš úřad sídlí v přízemí, kde aktuálně sídlí i hasičská zbrojnice, která dříve byla v jiném objektu. Takže bychom chtěli přestěhovat lékaře z prvního patra do přízemí, do našich prostor, náš úřad by se přestěhoval do prostor hasičské zbrojnice a hasiči by se přestěhovali do původního objektu, u kterého shodou okolností nyní děláme úpravy parkovacích ploch.

Naše obec má zájem o dotace na obnovu. Proto jsme připravovali projekt sociálního bydlení, které je podporováno nejen národních dotací ale i z evropských fondů. Jde o obnovu a přestavbu objektu malého rodinného domku, kde by měly vzniknout tři bytové jednotky. Také nás čeká velká investice z vlastních prostředků na zasíťování 11 rodinných domů.

Obec Vlachovice-Vrbětice se chystala i na odkanalizování, v jaké fázi je tento záměr?

Tuto akci jsme se snažili několikrát dokončit. Do toho se však začalo s přípravami na Vodní dílo Vlachovice (VDV). Součástí jeho první fáze, což je příprava území, je i odkanalizování všech dotčených obcí, kterých se výstavba díla geograficky dotkne. Jde o to celé území nachystat tak, aby do této zásobárny vody netekla žádná znečištěná voda, proto v rámci první etapy budování tohoto díla bude spadat i odkanalizování dotčených obcí, mezi které samozřejmě patříme a čehož bychom tak využili.

Jaký bude mít vliv na obec a dopady na ni vlachovická přehrada?

Koncept celého díla je zpracovaný, hráz přehrady má být o objemu jeden a půl milionu kubíků, jakési frakce nebo jakéhosi materiálu, protože má jít o sypanou hráz, která se musí z něčeho postavit. Ten materiál se tam však musí někde vzít a musí se na stavbu nějakým způsobem dopravit. A když to nejde z toho samotného místa, tak se musí dovézt. Takže jde například o logistiku, přepravy, ta na tom bude velmi závislá a my se o tom musíme bavit se starosty dotčených obcí s velkým předstihem. Je to pro nás důležité, aby tyto práce nezatížily samotné obce. Proto se musí najít varianty, aby dopady na obce byly co nejmenší. Protože by se například v případě přepravy materiálu jednalo o několik let, kdy by těžká technika a nákladní auta s materiálem jezdily přes naše obce, což by ohrozilo nejen bezpečnost v dopravě, ale také by tím snížilo komfort bydlení obyvatel.

Zmínil jste zasíťování pozemků pro jedenáct rodinných domů, takže obec Vlachovice.Vrbětice má volné pozemky pro rodinnou výstavbu?

Obec má pozemky, které plánuje zasíťovat a prodat zájemcům pro výstavbu rodinných domů. Právě se zabýváme aktualizací územního plánu (ÚP). Je pravda, že obec má v ÚP v nově navržených lokalitách k zastavění 13 hektarů, ale protože jich dál moc nevlastní, protože pozemky pro výstavbu jsou v soukromých rukách, tak nyní hledáme nejvhodnější další lokalitu. Podařilo se nám zajistit jednu lokalitu pro výstavbu a tu bychom konečně měli v letošním roce zasíťovat. Je to jediná lokalita ve vlachovické části. Hledáme další takový prostor a samozřejmě přijde na řadu i jednání s majiteli pozemků.