„Tohle je krásné místo, lidé sem chodí se psy, hrají si tady děti, chodí sem děti z okolních školek. A těsně k tomuto hřišti se postaví dům. Lidé přijdou navíc o parkovací místa, stromy, které tady poskytují stín a krášlí okolí, půjdou určitě k zemi,“ povzdechl si Milan Butnikošarovski, jeden z obyvatel domu, který má těsně sousedit s plánovanou stavbou.

Podle něj problémem bude i samotná stavba, která po dobu realizace díla přinese prach a hluk. Lidé se nejspíš také budou muset smířit s těžkými stavebními stoji, které budou vozit hlínu, suť a stavební materiál kolem jejich oken.

Podle Milana Butnikošarovského budou mít navíc obyvatelé jejich domu výhled jen do oken nově postaveného domu.

„Koho by napadlo na krásném místě v parku stavět barák?“ ptá se dále Zlíňan a nevěřícně při tom kroutí hlavou.

Obyvatelé, kterých se stavba nového bytového domu dotýká, podepsali petici proti zastavění Lorencova parku, kterou předali na zlínský magistrát již v lednu 2018.

Podle jejich vyjádření v petici zastavění jmenovaného parku povede k zastínění bytů, vykácení stromů v dané lokalitě, ohrožení vybudovaného dětského hřiště, zhoršení životního prostředí v tomto místě a jeho okolí a k všeobecnému úbytku zeleně ve středu města.

„Petici podepsalo 120 lidí na šesti petičních arších,“ připomněl člen petičního výboru Milan Butnikošarovski.

„Myslím, že se však již nedá nic dělat. I právník kterého jsme si najali uvedl, že už nevidí cestu, jak se dále odvolat,“ uvedl člen petičního výboru. A má nejspíše pravdu.

Město Zlín sice ještě patřičné rozhodnutí nevydalo, ale proti řízení se nikdo neodvolal.

„Vzhledem k tomu, že nikdo ze třiceti účastníků řízení nepodal námitku ani připomínku, může být během několika dní vydáno rozhodnutí o územním rozhodnutí a stavebním povolení,“ uvedl referent vnějších vztahů tiskového odboru zlínského magistrátu Lukáš Fabián.

Co se týká kácení stromů v parku Lorencova, současně doplnil, že Odbor životního prostředí magistrátu města Zlín OŽP dosud neeviduje žádnou žádost ke kácení zeleně v uvedené lokalitě.

„Můj subjektivní názor je, že ať namítáme cokoliv, nebude na naše argumenty nikdy brán zřetel?“ uzavřel Milan Butnikošarovski.

Pozemek, na kterém má dům o rozloze 12,9 x 19,1 metrů stát, patří soukromé firmě, respektive společnosti Rezidence Lorencová, jejíž jednatelem je podnikatel Daniel Tkáč.

Deník se s ním snažil několikrát spojit, ovšem neúspěšně. Před dvěma lety se však na toto téma v médiích mimo jiné vyjádřil s tím, že vůbec netušil o tom, že mezi místními obyvateli panuje až taková nevole.

„Chápu, že realizace stavebních projektů je vždy spojena s obavami stávajících obyvatel. Lidé z okolí se v žádném případě nemusejí obávat zvýšeného hluku či dalších problémů. Mohu říct, že se naše společnost chová co nejvíce ekologicky a ohleduplně. Park nebude stavbou vůbec dotknut. Co se týče obav z hluku, pak předpokládáme provádění stavebních prací v běžné pracovní době a budeme dbát na dodržování všech podmínek stanovených zákonem, abychom nepřekračovali limity hluku či prašnosti,“ sliboval jednatel společnosti.