Souhlasíte se zvyšováním minimální mzdy?

Růst mezd je v zásadě dobrým prostředkem, jak zvyšovat životní úroveň obyvatelstva. Samozřejmě je důležité zvážit, zda si to firmy mohou dovolit. Pro společnosti není příliš dobré, pokud se změny dělají najednou a ve velkém rozsahu. Já jsem příznivcem evoluce, tedy aby se zvýšení rozložilo do více let. Ale jsem samozřejmě za dobré mzdy rád. Pak se může zvýšit spotřeba, v kraji bude víc peněz, více se vybere z daní… Dobrá mzda je základ, na kterém se může budovat další nástavba.

V prezentaci jste zmínil, že na jedno volné pracovní místo máme v kraji 0,7 uchazeče. Jak je pak možné, že průměrná mzda v kraji stále patří k těm nejnižším v České republice?

Příliš tomu nerozumím. Ten údaj mi přijde hodně nízký a nemám pro něj snadné vysvětlení. Možná někde v okrajových částech kraje jsou podstatně nižší mzdy.

Jak je pro vás jako pro zaměstnavatele obtížné najít kvalitního pracovníka?

Samozřejmě je to velký problém, to ostatně dokládá právě míra zaměstnanosti. Není snadné najít pracovníky, kteří jsou do takové míry produktivní.

Čím to může být?

Dlouho dopředu bylo známo, že přijdou demograficky slabší ročníky, které ovlivní trh práce. Přesto centrální orgány zavčas nepodporovaly projekty, které by mohly situaci zmírnit. Dnes musí menší počet lidí odvést stále stejnou práci, což znamená, že se musí zvyšovat produktivita. Určitě není dobrým signálem, když státní správa, která vyžaduje od podnikatelů vyšší produkci, zaměstnává velké množství pracovníků, kteří pak chybí jinde.

Při debatě jste zmínil problematiku dojíždění do zaměstnání, která mnohé lidi odrazuje od pracovních pozic. Souhlasil byste se systémem hromadných svozů zaměstnanců na pracoviště?

Pouze za předpokladu, že to bude pro lidi výhodné a vzniknou významné ekonomické a časové úspory. Nestačí ale udělat jen jedno dílčí rozhodnutí, musí to být komplexní řešení. Pokud například chceme, aby lidé dojeli na okraj města a tam přestoupili na hromadnou dopravu, musí to pro ně být snadné a musí mít dostatek parkovacích míst.

Jak by bylo možné udržet mladé lidi po studiích ve Zlínském kraji?

Mladí to tady musí mít rádi a musí tu chtít být. Z části to dokážeme ovlivnit, když připravíme vhodné podmínky, například aby jejich životní standard byl u nás vyšší než u konkurenčních krajů. Nemůžeme je nutit, aby se nastěhovali do volných bytů, pokud nebudou chtít. Měli bychom ale pro ně mít tyto byty připravené.

Jak se dá zvýšit životní standard?

Každý může udělat něco. Zaměstnavatelé by měli připravit zajímavou práci a dobře za ni lidem platit. Univerzita by měla produkovat lidi, kteří najdou dobré uplatnění na trhu práce. Obce, města a kraj by zase měli podporovat bydlení nebo infrastrukturu. Pak všechny aspekty do sebe úspěšně zapadnou.

Myslíte, že by se to dalo zařídit například dlouhodobou strategií pro Zlín a Zlínský kraj?

Právě to ve Zlíně postrádáme, rozhodnutí, kam chceme dojít. Pak se můžeme bavit, jak tam dojdeme. V roce 2022 si budeme připomínat 700 let od založení města. Při té příležitosti bychom měli být schopni nejenom bilance, ale i vědět, kam míříme.