Ve Zlíně se v současné době formuje skupina lidí, kteří by rádi založili Waldorfskou školu. Čím se liší od klasického vzdělávání?

„Hlavní odlišností je pohled na dítě a přístup k němu. Vyučování probíhá v epochách, které umožňuje probrat látku mnohem intenzivněji, ponořit se do tématu, prožívat ho po určitou dobu a pochopit tak jeho podstatu a souvislosti,“ vysvětlila jedna z inciátorek waldorfského vzdělávání ve Zlíně Irina Kaplijová.

Pilířem waldorfské školy je například slovní hodnocení žáků. Dítě má také po celou dobu školní docházky jednoho třídního učitele.

„Chystáme se založit občanské sdružení Waldorfská iniciativa. Mělo by vzniknout snad počátkem příštího roku. Budeme dělat také přednášky a pro zájemce ze strany rodičů plánujeme návštěvu waldorfské školy v Olomouci,“ přiblížila Kaplijová.

K založení školy je zapotřebí získat minimálně třicet rodičů. Jedním z těch, kteří by v krajském městě waldorfskou školu uvítali, je Markéta Macíková z Otrokovic. „Na Waldorfu se mi líbí prožitkové učení. Taky se mi zamlouvá to, že děti nejsou přetěžovány, že se k nim přistupuje kreativně. V prvních třídách se například hodně praktikují řemesla,“ podotkla matka téměř tříleté dcery Markéta Macíková.

Sama by byla ráda, kdyby její dítě mohlo už od první třídy waldorfskou školu navštěvovat. „Důležité je to, že pokud dítěti něco nejde, nehledá učitel chybu v něm, ale v sobě,“ zdůraznila Macíková.

Vzdělávání podle montessori metody zatím v krajském městě nabízí Centrum předškolního vzdělávání pro děti Montessori. Program tohoto alternativního proudu je založený na faktu, že děti se nejlépe učí v prostředí, které připomíná jejich domov a které je vybavené materiály odpovídajícími jejich vývoji.

Právě montessori postup by rádi uplatnili také v Základní škole Komenského I ve Zlíně. „Podali jsme žádost o grant na krajský úřad. Zatím náš záměr není schválený, ale rádi bychom založili první a druhou montessori třídu od září příštího roku. Potřebujeme však peníze na zařízení učeben pro tuto výuku,“ řekla zástupkyně ředitelky školy Zdena Velebová.

Podle ní není důvod se obávat, že by děti z nových tříd byly méně vzdělané než ostatní. „Musíme dodržovat osnovy a množství učiva u všech typů tříd stejně. Montessori však umožňuje, aby si dítě zvolilo pořadí práce podle svých potřeb,“ vysvětlila Velebová.

Zavést novou formu učení by v této škole chtělo mnoho učitelů i rodičů. „Máme nadšené učitelky do tohoto proudu, takže bychom postupně mohli zvládnout celý první stupeň podle montesorri metody,“ doplnila Velebová.

Na montesorri třídu ve Zlíně se těší i matka Marcela Nevyjelová. „Děti v Montessori třídě mají možnost o látce v klidu popřemýšlet. Mají možnost postupovat svým tempem. Nejsou stresovány spěchem, hodnocením, srovnáváním, soutěžemi. Mají daná rozumná pravidla komunikace a spolupráce v kolektivu. Takže si nenechají ublížit a jsou vedeny k respektování ostatních lidí a k ohleduplnému chování,“ vysvětlila Nevyjelová.

Možnost zavádět alternativní přístupy ve výuce má dnes každá škola. „V podstatě záleží na nich, jak tyto snahy promítnou do svých školních vzdělávacích programů. To znamená, že mohou být alternativní ve smyslu vymezení se vůči průměru, vůči tradičnímu školství, kde převládají frontální styly výuky,“ uvedla Jana Vodáková z informačního a vzdělávacího portálu školství Zlínského kraje Zkola.

Alternativní vzdělávání vítá i zlínská radnice. „Určitě bychom novým alternativním školám nebránili a snažili bychom se jejich vzniku vyjít vstříc,“ doplnil náměstek primátorky pro školství Hynek Steska.