S rostoucím množstvím vytříděného bioodpadu klesá množství směsného komunálního odpadu. Loni připadlo na jednoho obyvatele města skoro 34 kilogramů bioodpadu. Na jeho třídění město vydalo loni 3,6 milionu korun. Lidé za svoz bioodpadu neplatí nic navíc, je zahrnut do poplatku za svoz komunálního odpadu.

„Za rok 2015 bylo do fermentačního zařízení navezeno 1323 tun biologicky rozložitelného odpadu. Na kompostovací plochy bylo navezeno 2614 tun biologicky rozložitelného komunálního odpadu, z něhož bylo vyrobeno 1109 tun kompostu a zbývající množství biologického materiálu je stále zpracováváno," uvedl Dvořák.