Zlínský magistrát nechal už vloni zrestaurovat v budově radnice dřevěné portály na prvních dvou podlažích. Letos plánuje obnovu dveří na chodbách dokončit. Také v okolí divadla práce víceméně pokračují. Renovují se nejen skleněné dlaždice, ale také rámy, do nichž jsou zasazeny. V letních měsících se začne také opravovat havarijní stav obvodového pláště Domu umění.

„Obnovy se dočká nefunkční odvětrávací systém střešní konstrukce a část popraskaných skel na východní fasádě na vnější prosklené stěně ve třetím nadzemním patře. Opraví se i zvětralá brizolitová omítka na nárožních železobetonových sloupech a odhalená místa se lokálně vyspraví,“ přiblížila mluvčí zlínské radnice Marie Masaříková.

Na území města je sedmatřicet památkově chráněných objektů. Většina z nich se nachází v Městské památkové zóně, která byla vyhlášena 20. listopadu 1990.

„Území je v republice ojedinělé jak svým rozsahem, tak i předmětem památkové ochrany. Zahrnuje téměř celé území bývalého Velkého Zlína, tedy historického jádra, s převážnou částí průmyslového areálu a částí zahradního města, které z velké části vybudovala firma Baťa ve dvacátých až čtyřicátých letech dvacátého století. Baťovská zástavba tvoří asi sedmdesát procent jejího území,“ připomněla primátorka Irena Ondrová.

Staňte se našimi fanoušky na Facebooku!
Zde vás budeme v průběhu dne informovat o nejdůležitějších a nejzajímavějších událostech z regionu a hlavně vám nabídneme různé soutěže.