A i když zástupci města uvedli, že dělají vstřícné kroky aby pejskařům vyhověli, aktivistům došla trpělivost. Podle nich to nestačí.

„Jsme rádi, že radnice něco dělá, ale z našeho pohledu je to málo. Stávající stav je pro nás nepřijatelný,“ uvedla jedna ze zakladatelek aktivity Petra Benešová. Podle ní kroky města nejsou vidět a cesta k vyřešení jejich požadavků je zdlouhavá.

Proto v těchto dnech sepsali petici, kterou předají Ministerstvu vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné správy a kanceláři Ministra vnitra.

„Zásadně nesouhlasíme s omezováním pohybu psů po městě Zlíně, které bylo zakotveno ve Vyhlášce města Zlína č. 8/2019,“ zní z petice.

Tou se její předkladatelé dožadují, aby došlo k řádnému přezkumu Vyhlášky města Zlína a k okamžitému pozastavení její účinnosti.

„Domníváme se, že zmiňovaná vyhláška je z několika důvodů nezákonná a není v souladu s výkladovými stanovisky Ministerstva vnitra týkajícími se pravidel omezování pohybu psů a ani s judikaturou Ústavního soudu vztahující se k omezování pohybu psů na základě obecně závazné vyhlášky,“ zdůvodnil petiční výbor.

Ve Zlíně se tak na několika místech rozeběhla podpisová aktivita.

„Se zástupci iniciativy jsme v kontaktu. Tento krok považuji za překvapivý a vyplývající z aktivity dalších členů iniciativy. S případným překontrolováním vyhlášky nemám problém, žádný rozpor se zákonem neočekávám,“ komentoval dění zlínský primátor Jiří Korec.

Ten celou dobu se zástupci iniciativy vyjednával zlepšení podmínek pro pejskaře a jejich psy.