Dodal, že v České republice tyto dravce běžně odchovává pouze areál ve Dvoře Králové.

Lekaví a citliví

„Jedním z důvodů, proč se tito ptáci tak vzácně odchovávají v lidské péči, může být fakt, že jsou to ptáci obecně hodně lekaví a citliví na okolní vyrušování,“ uvedl Shromáždil. Všechny páry, včetně šťastných rodičů, jsou tak v chovatelském zázemí. „Jde o hodně drahé ptáky a řada zahrad se zcela přirozeně s nimi chce pochlubit. My jsme se rozhodli, že je chceme mít především na chov,“ dodal.

Zlínská zoo tyto dravce chová od roku 2002. Už loni hnízdící ptáci snesli vejce, ale odchov se nezdařil. Letos to vše od začátku prý vypadalo mnohem slibněji. Rodiče na hnízdě s vejci seděli pevněji než loni. Obě vejce tak ošetřovatelé nechali dospělým ptákům k inkubaci. „A tak se stalo, že se po 44 dnech inkubace vylíhlo první mládě hadilova pod rodiči. To je ideální stav, navíc podpořen tím, že se oba ptáci začali o svého potomka vzorně starat a krmit jej,“ popsal situaci kurátor.

Hadilovové se ve volné přírodě živí převážně plazy, hlavně menšími druhy ještěrek, a především pak hady, a to i jedovatými druhy. V zoologických zahradách naštěstí velmi ochotně přijímají náhradní stravu, která se skládá z myší, ale také z větších druhů hmyzu, jako jsou sarančata nebo velké larvy brouků. Během hnízdění a v prvních dnech života mláděte v jídelníčku převládají právě myši a larvy brouků, které zabezpečují dostatečnou výživu hadilovů.

Užitečný pták

Pro svůj způsob obživy je hadilov považován za velmi užitečného ptáka. V některých částech jižní Afriky chovají farmáři na svých pozemcích ochočené hadilovy, kteří jejich území zbavují jedovatých hadů. Je vynikajícím běžcem a většinu času tráví na zemi. I když dokáže létat, činí tak velmi nerad.

Druhové jméno písař získal hadilov díky volným perům na hlavě, která lidem připomínala brk zastrčený za ucho středověkého písaře.