„Hadilovi patří mezi velmi plaché ptáky, kteří pro úspěšné zahnízdění potřebují naprostý klid. Citlivě reagují na změny prostředí, na manipulaci nebo jakékoliv rušení. Proto jsme chovné páry umístili v chovatelském zázemí,“ uvedl zoolog Václav Štraub. Letos se chovatelé mohli radovat z úspěšné snůšky u všech tří párů.

„První mládě se vylíhlo v polovině července, další dvě mláďata teprve před několika dny. Třetí pár měl neoplozená vejce, ale i tak to znamená velký příslib do budoucnosti,“ doplnil Štraub.

Hadilovi se poprvé ve zlínské zoo představili v roce 2002. Patří mezi vzácné a ne příliš časté obyvatele zoologických zahrad. Ve všech světových institucích je chováno pouze 120 jedinců.

První mládě se ve Zlíně podařilo odchovat v roce 2011, celkový počet doposud odchovaných mláďat dosáhl již 13 jedinců. Zoo Zlín se proto právem řadí mezi nejúspěšnější instituce v chovu těchto jedinečných dravců.