V kraji bylo za první tři měsíce 19.095 ukončených dočasných pracovních neschopností, nemocenská však byla průměrně o čtyři dny delší, trvala 54 dní.

Za první čtvrtletí loňského roku stonalo v kraji 24.489 lidí, ČSSZ evidovala 1,223.412 pros­tonaných dnů, letos jich za první čtvrtletí bylo 1,030.004. Za první tři měsíce loňského roku trvala jedna pracovní neschopnost průměrně 50 dní.

Ve Zlínském kraji je přitom délka průměrné pracovní neschopnosti nejvyšší v zemi. Na druhém místě se umístil Moravskoslezský kraj, kde se stonalo v průměru 50,4 dne. Nejkratší dobu byli nemocní lidé v Praze, a to průměrně 34,4 dne.

Počet prostonaných dnů i ukončených pracovních neschopností se meziročně snížil v celé zemi. ČSSZ evidovala celkem 357.986 ukončených dočasných pracovních neschopností, což je o 81.834 případů méně než za stejné období loňského roku. Prostonaných dnů bylo 15,622.977, o 1,897.192 méně než loni. Průměrná doba nemocenské se prodloužila o 3,81 dne na 43,6 dne.

Lidé nejčastěji stonali s nemocemi dýchací soustavy, které však měly nejkratší průběh. Často příčinou nemocenské byly také nemoci pohybové soustavy.