Zaměstnavatelé mají za povinnost zajistit testování pracovníků společností a firem nejméně jednou týdně, zaměstnanci jsou povinni tuto výzvu podstoupit. Výjimku mají pouze ti, kteří v posledních 90 dnech měli pozitivní test na koronavirus, prošli izolací a nemají žádné příznaky.

Pokud bude výsledek testu pozitivní, budou dotyční povinni ihned odjet domů, nahlásit to svému zaměstnavateli a ošetřujícímu lékaři, který bude mít povinnost poslat je na konfirmační PCR test.

Ve Zlíně se testování již také rozeběhlo, některé společnosti testování svých zaměstnanců provádí již déle, než vešel v platnost zmiňovaný předpis. Například v otrokovické společnosti Continental Barum.

„S formou preventivního dobrovolného testování antigenními i PCR testy jsme začali již v říjnu 2020,“ uvedla za společnost Continetal Barum Regina Feiferlíková. Podle ní vzhledem k jejich velkém počtu zaměstnanců a jejich směnování, byl vypracován sofistikovaný testovací systém, který byl spuštěn v pátek 5. března. „Za týden 12. března budou všichni zaměstnanci jedenkrát otestovaní,“ dodala mluvčí.

Testování zaměstnanců společnosti probíhá podle jejich slov formou „in house“ za pomoci čtyř týmů, které se přesouvají po výrobách a většinou testují v zasedacích místnostech a komunikačních centrech.
Kde se na testování zaměstnanců zatím připravují, je společnost SPUR ve Zlíně.

Podle mluvčí Kateřiny Martykánové, plošné testování zde spustí v pondělí, protože jej bylo třeba naplánovat kvůli směnám.

"Část zaměstnanců testujeme prostřednictvím antigenních testů samotestováním. Pro dělnické profese potom budou připraveny 3 stany,“ sdělila mluvčí společnosti Kateřina Martykánová s tím, že se zde testuje již 14 dní a to u vytipovaných zaměstnanců.

Naproti tomu například ve zlínské průmyslové Kovárně Viva se testuje bez ohledu na vládní nařízení průběžně již od konce ledna

"Většinu testů provádíme s externí firmou Vaše laboratoř, jejíž pracovníci přicházejí odebírat vzorky k nám. Testy provádíme v prostorách přímo v areálu naší firmy. Pro část zaměstnanců, například kteří pracují na noční směně a nebyli přítomni plošnému testování tento týden, jsme využili antigenní samotestovací sady," uvedl výkonný ředitel František Červenka.

Testování začalo i v jedné z největších zlínských městských organizací Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice (DSZO), která má přibližně 310 zaměstnanců. „DSZO bude využívat kombinace všech možností testování, které přicházejí v úvahu. Nákupy testovacích prostředků bude financovat z vlastních zdrojů, společnost momentálně zjišťuje a bude porovnávat nabídky různých dodavatelů, kteří jsou na trhu,“ uvedl ředitel DSZO Josef Kocháň.

Další městská společnost Technické služby Zlín (TS), které mají 220 zaměstnanců, prováděla v odůvodněných případech plošné testování již několikrát. I zde budou testy TS pořizovat z vlastních zdrojů, kdy cena jednoho testu se pohybuje kolem 120 korun.

„Zvýšené náklady se negativně projeví na hospodaření společnosti. Škody, způsobené případným rozšířením infekce mezi pracovníky Technických služeb Zlín, by byly ale nesrovnatelně vyšší. Nehledě na nutnost bezpodmínečně zajistit svoz odpadu ze Zlína a okolních obcí,“ uvedl ředitel TS Zlín Jakub Černoch.

Městská policie Zlín (MP Zlín) má aktuálně 105 zaměstnanců a testovat bude také. Od pondělí 8. března půjde o dobrovolné testování, dále bude probíhat podle vládního nařízení.

„MP Zlín má zpracovaný manuál jak testovat. Testy budou probíhat formou samotestování pod kontrolou určeného pracovníka. Zatím jsou nakoupeny testy typu „rakouské do školy“ a byly zakoupeny z rozpočtu MP Zlín za cenu 139 korun za kus,“ uvedl ředitel MP Zlín Milan Kladníček. Doplnil, že bude také potřeba zorganizovat testování před první službou pracovního cyklu 4. dny služby a 4 dny volna.

Jak to bude vypadat s testováním zaměstnanců v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně (KNTB)?
„S testováním našich zaměstnanců jsme v tuto chvíli ještě nezačali, požádali jsme ministerstvo zdravotnictví o informaci, zda budou nemocniční provozy z povinného testováni vyňaty, a čekáme na jeho stanovisko. Pokud bychom testovat museli, znamenalo by to pro nás velkou provozní a administrativní zátěž,“ uvedl za nemocnici mluvčí Egon Havrlant. Podle jeho informací má zlínská nemocnice dva a půl tisíce zaměstnanců a povinnost se nevztahuje pouze na ty, kteří ukončili izolaci v posledních třech měsících, což je asi dvě stě osob. „Pokud bychom přibrali i očkované zdravotníky, pořád nám zůstává minimálně polovina zaměstnanců, kteří by se museli jednou týdně testovat. Na řešení máme čas pouze do čtvrtku příštího týdne, ale podobný problém řeší asi většina nemocnic a věříme, že ministerstvo v krátké době podmínky testování v nemocnicích upřesní,“ komentoval stav Egon Havrlant.


Povinné testování
Vláda odsouhlasila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se zavádí povinné plošné testování zaměstnanců. V první fázi se bude týkat zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají alespoň 250 osob. Od 3. března mají tito zaměstnavatelé povinnost zajistit pro své zaměstnance antigenní testy prováděné buď zdravotníky, nebo přímo testovanou osobou. Od 5. března musí své zaměstnance vyzvat, aby test podstoupili, a od 12. března nesmí zaměstnancům, kteří v uplynulých sedmi dnech nebyli testováni, umožnit přístup na pracoviště. V případě menších firem od 50 do 249 osob se termíny posouvají na 5., 8. respektive 15. března.
Testování musí firmy zajistit alespoň jedenkrát týdně a zaměstnanci budou povinni na výzvu zaměstnavatele toto testování podstoupit. Výjimku mají pouze ti, kteří v posledních 90 dnech měli pozitivní test na koronavirus, prošli izolací a nemají žádné příznaky. Pokud bude výsledek testu pozitivní, budou dotyční povinni ihned odjet domů, nahlásit to svému zaměstnavateli a ošetřujícímu lékaři, který bude mít povinnost poslat je na konfirmační PCR test.
Zdroj: Vláda ČR