Na pódiu před budovou barokní prelatury nádvoří před bazilikou přivítalo návštěvníky moderátorské duo, Barbora Černošková s Filipem Tomsou, které si tu odbylo svou premiéru v roce 2014. Tisícům návštěvníků benefičního koncertu, divákům u televizních obrazovek a posluchačům Českého rozhlasu Vltava představili Nadační fond ADIUVARE, na nějž mohl každý přispět formou DMS VELEHRAD.

„Dobročinná sbírka na podporu ADIUVARE, který si vzal za své pomáhat těm, jenž mají ztíženou cestu k úspěchu, a to kvůli okolnostem, které nemohou ovlivnit. Tedy dopřát všem, řečeno sportovní terminologií, stejnou pozici na startovní čáře,“ uvedla Barbora Černošková.

Hejtman Jiří Čunek v úvodu koncertu popřál poutníkům dobré vůle, kteří přišli dobrovolně nejen za krásnou hudbou, ale aby z poutního místa načerpali sílu, jež by pak měli v sobě cítit.

Benefiční koncert byl otevřen hudbě mnoha žánrů. Hudebním hostitelem programu byl Jiří Pavlica s Hradišťanem, který si pozval zpěváka Marka Ztraceného s kapelou, houslisty Jakuba Matouška a Jakuba Junka, zlínskou Filharmonii Bohuslava Martinů a velehradský sbor Stojanova gymnázia.

Vzácní hosté

Vzácnými hudebními hosty, slavícími 55 let společného působení na výsluní české populární hudby, byli Hana a Petr Ulrychovi se skupinou Javory Beat. Oběma dohromady je letos 145 sourozeneckých let. A každá jejich písnička znějící z pódia se stala retrem.

„Děkuji všem, kteří na benefiční koncert přišli, sledovali jej v rozhlase nebo v televizi, ale zejména těm, které není vidět ani slyšet v tom tvořivém a pracovním týmu. Oni se díky dobré vůli starají o cyrilometodějské oslavy na Velehradě už dvacet let. Společně tvoří, ale i jeden druhého snášejí,“ řekl na adresu pořadatelů olomoucký arcibiskup a metropolita moravský Jan Graubner.

Upřímně podotkl, že by byl rád, aby něco z té spolupráce pořadatelů přešlo do života české společnosti. „V poslední době jsme až příliš zvyklí hrát každý sám na sebe a ty druhé jako bychom nepotřebovali. Kéž se nám podaří atmosféru našeho dnešního večera přenést i do dalších dnů. Bůh vám žehnej,“ udělal arcibiskup pomyslnou tečku za Večerem lidí dobré vůle.