Dny dobré vůle, jak organizátoři nazvali dvoudenní program plný rozličných setkání, vyvrcholily čtvrteční národní poutí. Kromě všech biskupů katolické církve české země, na ni přicestovalo také asi 25 tisíc lidí, mezi nimiž nechyběla ani manželka prezidenta republiky Livia Klausová.

V promluvě na slavnostní mši přenášené do éteru televizí a rozhlasem kardinál Miloslav Vlk upozornil na odhodlanost soluňských bratří, s jakou svoji misi před 1 100 roky na území Velkomoravské říše realizovali. Vyzdvihl profesionalitu i cit, s nimiž nás oba učenci pomohli zařadit mezi kulturní národy Evropy.

„Naši předkové se tak stali, zásluhou Cyrila a Metoděje, na evropské rovině privilegovanou skupinou mezi ostatními národy. Tyto věci říkám proto, aby naše sebevědomí trošku povyrostlo a my si uvědomili, že nejsme jen malinký nárůdek ve středu Evropy,“ prohlásil český primas.

Vatikánský státní sekretář Tarcisio Bertone slovy současného papeže připomněl tuzemskému zákonodárnému sboru dlouholetý dluh. Benedikt XVI. před časem při setkání s českou katolickou reprezentací uvedl, že pro stát by nemělo být obtížné uznat v církvi partnera, který žádným způsobem nepoškozuje jeho funkce ve službě občanům a rozvíjí svou činnost v náboženské oblasti.

„Církev netouží po výsadách, chce pouze vykonávat svoje poslání. Pokud je jí toto právo přiznáno, má z toho prospěch celá společnost. Pevně doufám, že státní smlouva, kterou svatý stolec s vládou uzavřel již před několika roky, bude schválena i parlamentem a jistě napomůže tomu, aby vztahy mezi státem a ostatními církvemi přinášely více prospěchu,“ konstatoval za bouřlivého potlesku tisíců věřících Bertone.

Jeho slova podpořil také senátor ze Starého Města Josef Vaculík, jenž byl cyrilometodějským oslavám na Velehradě rovněž přítomen. „Smlouvu s Vatikánem mají v podstatě všechny evropské země. Pouze Česká republika váhá s její ratifikací. Je to stejný problém jako naše zatím nevyřešené vypořádání státu s církvemi, v jehož důsledku se blokuje církevní majetek, který chátrá, čímž dochází k nenávratným ztrátám pro celou společnost,“ upozornil Vaculík.

Mezi řadou akcí, které se v průběhu Dnů dobré vůle na Velehradě uskutečnily, byl kromě setkání vozíčkářů, ručního přepisování bible nebo konference o etice ve fotbale, také středeční koncert Lidí dobré vůle. Vystoupila na něm kromě jiných i populární slovenská kapela No Name, Hradišťan či popová hvězdička Ewa Farná, která svoji skladbu zazpívala v polštině. K etice ve fotbale se vyjádřila i celebrita, která byla na Velehradě také přítomná - fotbalový internacionál Antonín Panenka. Jeho názor na korupci ve sportu byl dostatečně čitelný. „Jde o společenský problém. Dokud bude běžné uplácení i v jiných sférách společenského života, tak se toho fotbal tak snadno nezbaví,“ řekl Panenka.